1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúc Mừng Giáng Sinh

Cuộn trang

[F].... Rộn rã chuông giáo [Bb]đường .[C]........Vọng tiếng khắp phố [F]phường Đèn hoa muôn sắc [Bb]màu .Chào đón giáng [C]sinh trong yên vui cùng an [F]lành Trần thế đang mở [Bb]hội .[C]......Mừng chúa sinh ra [F]đời Cùng bao triệu con [Bb]người chào đón giáng [C]sinh trong vui tươi và hi [F]vọng Điệp khúc : Cất tiếng hát chúc em ơ [Bb]merry christmas...[C]... Cất tiếng hát chúc anh ơ [F]merry christmas Cất tiếng hát chúc nhau ơ [Bb]merry christmas...[C]... Xin trao tặng người câu chúc [F]vui * Lời 2 : Mọi nơi vang tiếng [Bb]cười .[C].......Bạn hỡi vui lên [F]nào Ngày mới đang đón [Bb]chào .Mừng giáng [C]sinh đêm vui cùng an [F]lành Ngày vui đã đến [Bb]rồi .[C]....Hạnh phúc cho mọi [F]người Cùng hát vang đất [Bb]trời cùng chúc [C]nhau câu yêu thương và an [F]lành

Video hướng dẫn