1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúc xuân vui vẻ

Cuộn trang

Năm [Am] nay nàng xuân lại [Dm] về Nàng vui mỉm [Am] cười, nâng [G] ly chúc [C] xuân Chúc [Am] cho cô bác gần [C] xa, làm ăn khá [Am] giả [C] Tiền vô ào [Am] ào, tiền vô rào [C] rào Tiền vô ào [Am] ào, tiền vô rào [C] rào Tiền vô ào [Am] ào Hò [C] hô hò [Am] hô hô [G] ới hô hò [Am] hô Năm [Am] nay nàng xuân lại [Dm] về Nàng vui mỉm [Am] cười nâng [G] ly chúc [C] xuân Nắng [Am] lên tươi tốt đồng [C] xanh Gạo dư lúa [Am] đổ, đầy sân đầy bồ Đầy sân đầy [C] nhà, đầy sân đầy [Am] bồ Đần sân đầy [C] nhà, đầy sân đầy [Am] bồ Chúc thịnh [Dm] vượng, chúc an [Am] khang Chúc giàu [Dm] sang, chúc luôn hạnh [Am] phúc Chúc cụ [G] già, sống lâu [C] hơn Với đàn [Dm] con cháu vui học [Am] hành Mừng [C] xuân vui chúc mọi [Dm] nơi Nhà nhà no [Am] ấm Đón [C] xuân với bao niềm [Am] vui Năm [Am] nay nàng xuân lại [Dm] về Nàng vui mỉm [Am] cười nâng [G] ly chúc [C] xuân Chớ [Am] nên đen đỏ ngày [C] xuân Vợ con đói [Am] khổ, mình vui được gì Đừng nên bạc [C] bài, đừng nên rượu [Am] chè Đừng nên bạc [C] bài, đừng nên rượu [Am] chè.

Video hướng dẫn