1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúng Con Canh Giấc Ngủ Của Người

Cuộn trang

1. Vinh [C] quang con đứng bên [Dm] Người Canh cho Bác ngủ ngon [G] giấc Trên [C] môi như Bác vẫn [Dm] cười Bác [G] vui vì khắp non sông Cháu con trở về sum [C] vầy 2. Nghiêm [C] trang trong nắng Ba [Dm] Đình Hoa thơm ngát trời Thủ [G] Đô Chúng [C] con nguyện hứa với [Dm] Người: Sắc [G] son vì Tổ Quốc hy sinh Bảo vệ nước non ngàn đời sáng [C] ngời ĐK: [C] Ơ sáng tháng [G] 5 trời trong xanh [Dm] quá Bốn [Em] phương về tụ Ba [Am] Đình Hãy [Dm] nhè nhẹ bàn [F] chân Bác chưa [Dm] trọn giấc [G][C] Ơ...những bước [G] chân bồi hồi sao xuyến Cháu [Em] con trở về bên [Am] Người Hãy [Dm] đừng để lệ [F] rơi Bác đang ngủ kia mà Người vừa [G] mới đặt [C] mình . * [C] Ơ...nay chúng [G] con cùng canh giấc Bác Tiếng [Em] ca đọng niềm nhớ [Am] thương. Cháu [Dm] con đời đời bên Bác Bác [G] ơi Bác ngủ ngon [C] lành

Video hướng dẫn