highlight chords
[Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va
Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên thế [Em] gian
[Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va
Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên chúng [Em] ta.
[C] Vì ngài là Chúa toàn năng [D] Đấng đáp lời khấn [G] xin
[C] Vì là trút quyền năng đến [D] Đấng được ngợi [Em] khen
[C] Vì ngài đã trút tình yêu [D] Đấng đã chuộc trí [G] khôn
[C] Vì ngài đã trút quyền năng [D] Đấng tái tạo đời [Em] con.
[C] Tôn vinh cha [D] vua chí cao
[C] Tôn vinh cha [D] vua chí cao
Vua chí cao vua chí [Em] cao
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúng con tôn vinh Cha

Đang cập nhật
[Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va
Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên thế [Em] gian
[Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va
Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên chúng [Em] ta.
[C] Vì ngài là Chúa toàn năng [D] Đấng đáp lời khấn [G] xin
[C] Vì là trút quyền năng đến [D] Đấng được ngợi [Em] khen
[C] Vì ngài đã trút tình yêu [D] Đấng đã chuộc trí [G] khôn
[C] Vì ngài đã trút quyền năng [D] Đấng tái tạo đời [Em] con.
[C] Tôn vinh cha [D] vua chí cao
[C] Tôn vinh cha [D] vua chí cao
Vua chí cao vua chí [Em] cao

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com