1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúng con tôn vinh Cha

Cuộn trang

[Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên thế [Em] gian [Em] Hãy cất tiếng hát ngợi [D] khen Giê-hô-va Vì ngài là [B7] Đấng dựng nên chúng [Em] ta. [C] Vì ngài là Chúa toàn năng [D] Đấng đáp lời khấn [G] xin [C] Vì là trút quyền năng đến [D] Đấng được ngợi [Em] khen [C] Vì ngài đã trút tình yêu [D] Đấng đã chuộc trí [G] khôn [C] Vì ngài đã trút quyền năng [D] Đấng tái tạo đời [Em] con. [C] Tôn vinh cha [D] vua chí cao [C] Tôn vinh cha [D] vua chí cao Vua chí cao vua chí [Em] cao

Video hướng dẫn