1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chung dòng sữa mẹ

Cuộn trang

1. Một [A] đêm trăng sáng lung [Dbm] linh Ngồi [F#m] nghe mẹ kể [D] chuyện Lắng [A] nghe tiếng sáo của cha Đôi [Bm] ta chung dòng sữa [E] mẹ Lời [D] ru em tiếng [E7] hát đêm [A] đêm 2. Một [A] đêm trăng sáng xa [Dbm] xưa Ngồi [F#m] nghe mẹ kể [Bm] rằng Thuở [A] đất trời còn giao hòa Đôi [Bm] ta sinh ra một [E] thời Thương [D] nhau tha [E7] thiết đắm [A] say ĐK: Em [A] theo mẹ lên [Dbm] núi anh [F#m] theo [E] cha xuống [D] biển Đôi [A] ta không bao giờ [Bm] quên nghĩa [D] xưa, nghĩa [E7] xưa Tình yêu [A] ấy cháy mãi trong [Dbm] tôi còn vang [F#m] mãi trong tim mỗi [D] người Từ ngàn [A] đời không bao giờ [Bm] phai ơ [D] hơ...ơ [E7] hơ..ơ hớ Đôi [A] ta từ thuở bé [F#m] nhỏ theo [A] mẹ lên rẫy lên [Bm] nương Đôi ta chung dòng sữa [E7] mẹ sinh [D] ra cùng [E7] mẹ một [A] cha

Video hướng dẫn