1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúng ta không hợp nhau

Cuộn trang

[Dm] Khi bình minh ta [C] chia tay người ơi [F] Đêm nay nữa thôi rồi mình [C] xa nhau mãi mãi [Dm] Đây bàn tay anh [Am] nắm cho chặt vào Để [F] rồi mai mình sẽ mất [A7] nhau. [Dm] Không tại ai cho [C] ta xa lìa nhau [F] Anh hay là em dều là [C] người không có lỗi [Dm] Không hợp nhau ta [Am] cố yêu làm gì Yêu [F] nhau không vui yêu làm [A7] chi. Mình nói yêu làm [Dm] chi cho hôm nay ta biệt [F] ly Mình nói yêu làm [C] chi cho mắt môi rơi lệ [F] sầu Lúc ta vừa [Gm] quen tưởng rằng đôi ta hợp [F] nhau Ngờ [C] đâu tình ta vỡ tan [A7] mau. Buồn lắm nhưng đành [Dm] thôi chia tay do không hợp [F] nhau Rồi lỡ mai gặp [C] nhau ta cứ xem như bạn [F] bè Chớ nên bận [Gm] tâm chỉ cần em vui mà [F] thôi Hôn [C] nhau lần cuối rồi chia [Dm] tay.

Video hướng dẫn