highlight chords
[Dm] Khi bình minh ta [C] chia tay người ơi
[F] Đêm nay nữa thôi rồi mình [C] xa nhau mãi mãi
[Dm] Đây bàn tay anh [Am] nắm cho chặt vào
Để [F] rồi mai mình sẽ mất [A7] nhau.
[Dm] Không tại ai cho [C] ta xa lìa nhau
[F] Anh hay là em dều là [C] người không có lỗi
[Dm] Không hợp nhau ta [Am] cố yêu làm gì
Yêu [F] nhau không vui yêu làm [A7] chi.
Mình nói yêu làm [Dm] chi cho hôm nay ta biệt [F] ly
Mình nói yêu làm [C] chi cho mắt môi rơi lệ [F] sầu
Lúc ta vừa [Gm] quen tưởng rằng đôi ta hợp [F] nhau
Ngờ [C] đâu tình ta vỡ tan [A7] mau.
Buồn lắm nhưng đành [Dm] thôi chia tay do không hợp [F] nhau
Rồi lỡ mai gặp [C] nhau ta cứ xem như bạn [F] bè
Chớ nên bận [Gm] tâm chỉ cần em vui mà [F] thôi
Hôn [C] nhau lần cuối rồi chia [Dm] tay.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúng ta không hợp nhau

Thái Thảo
[Dm] Khi bình minh ta [C] chia tay người ơi
[F] Đêm nay nữa thôi rồi mình [C] xa nhau mãi mãi
[Dm] Đây bàn tay anh [Am] nắm cho chặt vào
Để [F] rồi mai mình sẽ mất [A7] nhau.
[Dm] Không tại ai cho [C] ta xa lìa nhau
[F] Anh hay là em dều là [C] người không có lỗi
[Dm] Không hợp nhau ta [Am] cố yêu làm gì
Yêu [F] nhau không vui yêu làm [A7] chi.
Mình nói yêu làm [Dm] chi cho hôm nay ta biệt [F] ly
Mình nói yêu làm [C] chi cho mắt môi rơi lệ [F] sầu
Lúc ta vừa [Gm] quen tưởng rằng đôi ta hợp [F] nhau
Ngờ [C] đâu tình ta vỡ tan [A7] mau.
Buồn lắm nhưng đành [Dm] thôi chia tay do không hợp [F] nhau
Rồi lỡ mai gặp [C] nhau ta cứ xem như bạn [F] bè
Chớ nên bận [Gm] tâm chỉ cần em vui mà [F] thôi
Hôn [C] nhau lần cuối rồi chia [Dm] tay.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com