1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuông Đổ Nôen

Trần Đại Phước , Thơ: Xuân Ly Băng
Nguồn: catruong.com