1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuông Giáo Đường ngân vang

Lm. Trọng Nhân - Lời: Nguyễn Hoàng
Nguồn: thanhcavietnam.net