Chút nắng mùa đông

≣≣
Rồi anh sẽ quay về mùa [Am] đông tìm chút nắng muộn [Dm] màng
[G] Đi theo thời [C] gian tìm [E7] em
Chiều buông xuống cánh chim hờ [Am] hững vạt nắng úa hiên [Dm] nhà
Hong [G] khô tình [C] xa giờ [F] đã giá băng nơi [E7] đâu.
[F] Chút nắng mùa [G] đông cho em cho [Am] em
[F] Bỗng chốc nhạt [G] phai nơi hiên thuở [E7] xưa
[F] Hãy níu thời [G] gian thiên thu cho [Am] nhau
[F] Những chiếc lá còn [G] đây, nay em hút [A] sâu.
Và anh [G] sẽ quay [A] về
Tìm chút [G] nắng mùa đông muộn [A] màng
Và anh [G] sẽ quay [A] về
Tìm chút [G] nắng mùa đông muộn [A] màng
Danh sách hợp âm (Click để tắt)