1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện ba người

Thơ Xuân Kỳ - nhạc Quốc Dũng
Nguồn: saigonocean.com