1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyến đò Hậu Giang

Cuộn trang

1. Trên chuyến [G] đò sông Hậu [Em] Giang Xưa tiễn [A] anh, tiễn anh rời [Em] xa Trong nỗi [D] đau nỗi đau dạt [C] dào Đây chuyện cô [G] gái có [C] mái tóc [Bm] thề. 2. Thương tóc [G] dài sông Hậu [Em] Giang Ai nhớ [A] ai, nhớ ai ngày [Em] xưa Anh đã [D] trao, đã trao lời [C] thề Cho người con [Bm] gái vẫn mãi chờ [Em] mong. ĐK: Người chốn [A] xa chiều nay về bến [Em] sông Còn nhớ [Bm] thương em gái tóc buông [Em] dài Trong gió [A] bay gió bay chiều [Em] nao Đâu người con [Bm] gái anh đã gửi trao [D] duyên. Về bến [A] sông còn đây dòng nước [Em] trong Đời vẫn [Bm] trôi em ở nơi [Em] nào Thương tóc [A] bay, tóc bay ngày [Em] xưa Thương người [Bm] em gái đang cất bước theo [Em] chồng. 3. Thương chuyến [G] đò sông Hậu [Em] Giang Thương những [A] ai những ai chờ [Em] mong Thương những [D] ai lỡ duyên tình [C] đầu Cho người vẫn [Bm] mãi thương tóc thề [Em] xưa.

Video hướng dẫn