1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyến đò quê hương

Cuộn trang

Anh còn [Dm] nhớ con đò xưa Nhớ dòng [Bb] sông [C] mênh mông thuở [F] ấy Mùi [Dm] hương, cây [C] trái chín trong [F] vườn [Dm] Anh còn [Gm] nhớ lũy tre [Bb] làng Hàng [C] dừa nghiêng mình đong [F] đưa [Dm] Đường vào nhà [Gm] em Vàng tia nắng [A] thưa Anh còn [Dm] nhớ mái đình xưa Ngôi đình [Bb] xưa [C] ê a giọng [F] hát Gọi [Dm] ve, bắt [C] bướm những trưa [F][Dm] Chim đủ [Gm] cánh, chim xa [Bb] đàn Chiều [C] nào anh chợt sang [F] sông Về nơi phố đông, Lòng em ngẩn [A7] ngơ ngàn nỗi [Dm] nhớ Nỗi nhớ [F] mong, cùng [Bb] anh tay trong [Dm] tay Ghé bến sông [F] xưa, gọi [Bb] chung con [Gm] đò [A7] Chuyến đò quê [F] hương sẽ đưa ta vào những khu vườn [Gm] xinh [A7] Chuyến đò quê [Dm] hương sẽ đưa ta [F] về chốn [A7] yên [Dm] lành Chuyến đò quê [F] hương sẽ đưa ta về cội nguồn [Gm] xưa [A7] Chuyến đò quê [Dm] hương vẫn neo trong [F] tim mỗi [A7] cuộc [Dm] đời.

Video hướng dẫn