1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện đời được và mất

Cuộn trang

1. Hỡi nhân [D] thế còn [F#m] tin ai nữa không Khi niềm [Bm] tin dần xa nơi cuối [Em] trời Người đổi [F#m] thay trắng đen không đoán [Bm] được Bao lời [A] nói chỉ chót lưỡi đầu [A7] môi 2. Không là [D] chi tình [F#m] thân luôn vây quanh Chút lợi [Bm] danh giành chia hai con [Em] người Được và [F#m] mất đố ai nào biết [Bm] được mình Tiền là [A7] giấy cách chia đôi nghĩa [D] tình ĐK: [D] Cao sang căm màng duyên số nào [F#m] biết ai vương mang [Bm] Hơn thua là nghĩa nhân trong [Em] mỗi người Đời đâu chỉ là [F#m] thế, cuối [Bm] đời cũng chỉ là [F#m] thế [E7] Ai không trở về mộ đất [A7] sâu [D] Thế thái nhân tình đổi thay bằng [F#m] những câu chua cay [Bm] Hơn nhau là chữ nhân để [Em] lưu đời Đời khi có được [F#m] mấy, số [Bm] trời cho ta mà [F#m] thôi [E7] Không ai giành [A7] lấy được [D] đâu

Video hướng dẫn