highlight chords
[Am] hai người lính ở [E] chung một [Am] làng 
Cùng [F] yêu Tổ [Am] Quốc Việt [D] Nam 
Có [G] hai người lính ở [C] chung một [E] làng 
Cùng [Am] yêu ruộng [C] đất Việt [Am] Nam 
Có hai người lính cùng [E] chung họ [Am] hàng 
Cùng [F] chung nòi [Am] giống Việt [D] Nam. 
Có hai người lính cùng [C] chung họ [E] hàng 
Cùng [Am] chung nòi [C] giống Việt [A] Nam. 
Có [G] hai người lính cùng [E] chung một [Am] lòng 
Cùng không để [D] mất Việt [A] Nam 
Có [D] hai người lính cùng [A] tiến lên đường 
Quyết [E] tâm gìn giữ Việt [Am] Nam. 
Có [Am] hai người lính ruổi [E] rong đường [Am] trường 
Ngày [F] đêm đội [Am] nắng dầm [D] sương
Có [G] hai người lính ruổi [C] rong đường [E] trường 
Ngày [Am] đêm ủ [C] ấp hờn [Am] căm
Có hai người lính là [E] hai người [Am] hùng 
Cùng [F] đi lùng [Am] bắt địch [D] quân
Có [G] hai người lính là [C] hai người [E] hùng
Cùng [Am] đi diệt [C] lũ thù [A] chung
Có hai người lính nằm [E] trên ruộng [A] đồng 
Cùng ôm khẩu [D] súng chờ [A] mong 
Có [D] hai người lính, một [A] sớm mai hồng 
Giết [E] nhau vì nước Việt [Am] Nam.
Giết [F] nhau vì nước Việt [A] Nam.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện hai người lính

Phạm Duy
[Am] hai người lính ở [E] chung một [Am] làng 
Cùng [F] yêu Tổ [Am] Quốc Việt [D] Nam 
Có [G] hai người lính ở [C] chung một [E] làng 
Cùng [Am] yêu ruộng [C] đất Việt [Am] Nam 
Có hai người lính cùng [E] chung họ [Am] hàng 
Cùng [F] chung nòi [Am] giống Việt [D] Nam. 
Có hai người lính cùng [C] chung họ [E] hàng 
Cùng [Am] chung nòi [C] giống Việt [A] Nam. 
Có [G] hai người lính cùng [E] chung một [Am] lòng 
Cùng không để [D] mất Việt [A] Nam 
Có [D] hai người lính cùng [A] tiến lên đường 
Quyết [E] tâm gìn giữ Việt [Am] Nam. 
Có [Am] hai người lính ruổi [E] rong đường [Am] trường 
Ngày [F] đêm đội [Am] nắng dầm [D] sương
Có [G] hai người lính ruổi [C] rong đường [E] trường 
Ngày [Am] đêm ủ [C] ấp hờn [Am] căm
Có hai người lính là [E] hai người [Am] hùng 
Cùng [F] đi lùng [Am] bắt địch [D] quân
Có [G] hai người lính là [C] hai người [E] hùng
Cùng [Am] đi diệt [C] lũ thù [A] chung
Có hai người lính nằm [E] trên ruộng [A] đồng 
Cùng ôm khẩu [D] súng chờ [A] mong 
Có [D] hai người lính, một [A] sớm mai hồng 
Giết [E] nhau vì nước Việt [Am] Nam.
Giết [F] nhau vì nước Việt [A] Nam.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com