1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện hai người lính

Cuộn trang

[Am] hai người lính ở [E] chung một [Am] làng Cùng [F] yêu Tổ [Am] Quốc Việt [D] Nam Có [G] hai người lính ở [C] chung một [E] làng Cùng [Am] yêu ruộng [C] đất Việt [Am] Nam Có hai người lính cùng [E] chung họ [Am] hàng Cùng [F] chung nòi [Am] giống Việt [D] Nam. Có hai người lính cùng [C] chung họ [E] hàng Cùng [Am] chung nòi [C] giống Việt [A] Nam. Có [G] hai người lính cùng [E] chung một [Am] lòng Cùng không để [D] mất Việt [A] Nam Có [D] hai người lính cùng [A] tiến lên đường Quyết [E] tâm gìn giữ Việt [Am] Nam. Có [Am] hai người lính ruổi [E] rong đường [Am] trường Ngày [F] đêm đội [Am] nắng dầm [D] sương Có [G] hai người lính ruổi [C] rong đường [E] trường Ngày [Am] đêm ủ [C] ấp hờn [Am] căm Có hai người lính là [E] hai người [Am] hùng Cùng [F] đi lùng [Am] bắt địch [D] quân Có [G] hai người lính là [C] hai người [E] hùng Cùng [Am] đi diệt [C] lũ thù [A] chung Có hai người lính nằm [E] trên ruộng [A] đồng Cùng ôm khẩu [D] súng chờ [A] mong Có [D] hai người lính, một [A] sớm mai hồng Giết [E] nhau vì nước Việt [Am] Nam. Giết [F] nhau vì nước Việt [A] Nam.

Video hướng dẫn