1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện làm dâu

Cuộn trang

1. [Am] Ngồi im nghe [G] gió thổi sau [F][Dm] Ngồi quanh bếp [G] nghe mẹ [Em] kể [Am] Chuyện hôm kia [G] có người lấy [F] chồng [Dm] Lòng em thấp [Em] thỏm chờ [Am] mong. [Am] Trời hiu hiu [G] bấp bênh cánh [F] diều [Dm] Làm dâu mới [G] dăm ba [Em] chiều [Am] Rồi đêm nay [G] mắt lệ tuôn [F] trào [Dm] Thở than số [Em] kiếp làm [Am] dâu. [Am] Trời sinh ra [F] kiếp làm dâu [G] Mấy người đã hạnh phúc được [C] đâu [Am] Này em ơi, [F] chớ buồn lo [Dm] Mấy người mới [Em] không, mới không làm [Am] dâu. 2. [Am] Ngồi im nghe [G] có con chích [F] choè [Dm] Về đây hót [G] vang sau [Em][Am] Chuyện hôm qua [G] có người lấy [F] chồng [Dm] Về ôm gối [Em] chăn nằm [Am] không. [Am] Trời mưa bay, [G] phất phơ chốn [F] này [Dm] Nằm nghe xót [G] xa giăng [Em] đầy [Am] Buồn mênh mang [G] nhớ mẹ cha [F] nhiều [Dm] Chiều ra bến [Em] sông đìu [Am] hiu. [Am] Trời sinh ra [F] kiếp làm dâu [G] Mấy người đã hạnh phúc được [C] đâu [Am] Này em ơi, [F] chớ buồn lo [Dm] Mấy người mới [Em] không, mới không làm [Am] dâu.

Video hướng dẫn