1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện loài cỏ đêm

Cuộn trang

Tôi viết một câu [A] chuyện chuyện loài cỏ đêm sống trong vùng tăm [F#m] tối [A] Chuyện thật xa [D] xưa, bây giờ còn [F#m] nhớ xin kể cùng người [E] nghe Ngày [A] xưa nơi một thôn [F#m] nghèo, có đôi nhân [A] tình sống thật là ấm [E] êm Buôn bán nàng ngược [Bm] xuôi để nuôi chàng tháng [E7] ngày vùi mài sử [A] kinh [D][A] Năm ấy nhà vua [A] truyền mở hội khoa thi kén thêm người tài [F#m] đức [A] Nàng vội lo [D] toan cho chàng lộ [F#m] phí để lên kinh thành dự [E] thi Ngày [A] đi tay cầm tay [F#m] buồn biết bao nhiêu [A] lời hứa hẹn thề sắc [E] son Anh nhớ ngày vinh [Bm] quang nguyện không phụ ơn [E] nàng khổ nhọc ngày [A] đêm [D][A] Thế rồi ngày tháng [D] qua, nơi kinh thành xa [A] xôi, chàng đi mãi không [F#m] về Thôn [D] nghèo nàng trông [A] ngóng hun hút bóng tin [C#m] chàng, nên lòng nàng héo [A] hon Thế rồi rồi một [D] hôm, tin từ kinh đô [E] báo Trạng nguyên trở về quê [F#m] nghèo đón người xưa dấu [E] yêu, Nhưng khi về [Bm] đến thì nàng mới chết đêm [E] qua sau những ngày tháng đợi [A] chờ [D][A] Thương xót người chung [A] tình, chàng truyền đặt xây mộ nàng bằng đá [F#m] quý [A] Chợt một đêm [D] sau, ngay trong lòng [F#m] đá mọc một loài cỏ [E] xanh. Lạ [A] thay khi trời đêm [F#m] tàn lúc sao mai [A] về, bỗng loài cỏ héo [E] hon Hôm sau lại xanh [Bm] tươi nên người ta [E7] gọi là loài cỏ [A] đêm

Video hướng dẫn