1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện một chiếc cầu đã gãy

Cuộn trang

1. Một [D] ngày vào thuở xa [A] xưa trên đất thần kinh người bỏ công [Bm] lao xây chiếc cầu xinh Cầu đưa [F#m] lối cho [Em] dân nối liền cuộc [Bm] đời Khắp cố [G] đô dân lành an [F#m] vui ca thành [A7] điệu Nam [D] Bình Niềm [D] vui bao lâu ước mơ giờ trên xứ [Bm] thơ cầu nối liền [F#m] bờ Thỏa [G] lòng người dân hằng [Em] chờ có ngày hẹn [A7] hò tình đẹp như [D] mơ 2. Ngày [D] ngày cầu đã đưa [A] em qua nhóm chợ khuya cầu đã đưa [Bm] anh qua xới ruộng nâu Giờ êm [F#m] ái quen [Em] nghe tiếng hò Ngự [Bm] Bình Nước dưới [G] cầu nước vẫn trong [F#m] xanh như lòng [A7] người dân [D] lành Cầu [D] đưa ta đi sớm trưa tìm trong nắng [Bm] mưa niềm vui ngày [F#m] mùa Hết [G] lòng gìn giữ nhịp [Em] cầu nối liền tình [A7] người đẹp đời mai [D] sau 3. Từng [D] đoàn người dệt tương [A] lai đi nắng về trưa dập dìu trong [Bm] tay chan chứa tình thương Cầu êm [F#m] bóng xa [Em] xa nắng tre rập [Bm] đường Áo trắng [G] về trắng cầu quê [F#m] hương mỗi lần [A7] chiều tan [D] trường Cầu [D] quen đưa bao chuyến xe nhiều khi vẫn [Bm] nghe buồn vui tràn [F#m] trề Âm [G] thầm người đi, người [Em] về trót ghi lời [A7] thề ngoài miền sơn [D] khê 4. Ngày [D] nào cầu đã đưa [A] anh qua phố tìm em cầu đã đưa [Bm] ta sang chỗ hẹn nhau Cầu tha [F#m] thiết khuyên [Em] anh giữ trọn tình [Bm] đầu Nước dưới [G] cầu vẫn trong [F#m] veo như cuộc [A7] tình duyên [D] nghèo Tình [D] yêu ta như nước trong dù qua mấy [Bm] sông lòng vẫn một [F#m] lòng Thương [G] người nhìn qua đầu [Em] cầu hứa hẹn ngọt [A7] ngào tình bền duyên [D] lâu 5. Tình [D] người về giữa đêm [A] xuân chưa dứt cuộc vui giặc đã qua [Bm] đây gây cảnh nổi trôi Cầu thân [F#m] ái đêm [Em] nay gẫy một nhịp [Bm] rồi Nón lá [G] sầu khóc điệu Nam [F#m] Ai tiếc thương [A7] lời vắn [D] dài Vì [D] sao không thương mến nhau còn gây khổ [Bm] đau làm lỡ nhịp [F#m] cầu Mối [G] thù chờ sang ngày [Em] nào nối lại nhịp [A7] cầu rửa hờn cho [D] nhau

Video hướng dẫn