1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện năm người

Cuộn trang

Ồ ố ồ [Dm] ô... Ồ ố ồ ô... Ồ ố ồ ô... Ồ ố ồ ô... Có khu [Dm] rừng thanh niên xung [F] phong Thiếu đàn [Gm] ông, toàn con [A7] gái chưa [Dm] chồng... ơ hờ Họ cứ [A7] cười như điên như điên Chiến tranh [Dm] thì liên miên liên [Gm] miên Họ không [Dm] cười thì chết mất [A] Mi pha mi rê mi pha mi rê mi lá mi... ơ [Dm] hờ. Ồ ố ồ [Dm] ô... Ồ ố ồ ô... Ồ ố ồ ô... Ồ ố ồ ô... Có một [Dm] nàng tiểu thư con [F] quan Sống giàu [Gm] sang đời sung [A7] sướng vô [Dm] vàn... ơ hờ Cô suốt [A7] ngày soi gương, soi gương Tìm nỗi [Dm] buồn trong thi ca văn [Gm] chương Cô không [Dm] buồn thì chết mất [A] Mi pha mi rê mi pha mi rê mi lá mi... ơ [Dm] hờ. Ồ ố ồ [Dm] ô... Ồ ố ồ ô... Ồ ố ồ ô... Ồ ố ồ ô... Có một [Dm] chàng nhạc sĩ lơ [F] mơ Suốt đời [Bb] yêu, suốt đời [A7] nhớ… nhớ… nhớ… [Dm] Mi pha mi rê mi pha mi rê mi pha mi rề mi. Có một gã chán đời lang [Gm] thang Suốt đời [F] say, suốt đời [A7] quên... quên... quên Không quên thì chết [Dm] mất Mi pha mi rê mi pha mi rê mi lá [A] mi... ơ [Dm] hờ. Ồ ố ồ [Dm] ô... Ồ ố ồ ô... Ồ ố ồ ô... Ồ ố ồ ô... Có một [Dm] người không quên không [F] say Không buồn [Gm] vui,chẳng thương [A7] nhớ ai bao [Dm] giờ... ơ hờ Sớm lại [A7] chiều đi lên cơ quan Chiếc xe cà [Dm] tàng một lon cơm [Gm] khô Họ chẳng [A7] chết bao [Dm] giờ... ơ hờ. Vì có [A] sống bao giờ [Dm] đâu Họ chẳng [A] sống bao [Dm] giờ... ơ hờ Thì có [C] chết bao giờ [Dm] đâu Mi pha mi rê [F] mi pha mi rê [A7] mi lá [Dm] mi... ơ hờ.

Video hướng dẫn