1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện ngày cuối năm

Cuộn trang

Cuối năm ngồi tính lại sổ [Em] đời Ba trăm ngày [D] hơn đã qua mất [G] rồi Đời [Em] mình lại tay trắng [Am] tay Công danh thì chưa được [G] thấy Năm tháng [C] dài vẫn còn bôn [B7] ba Cuối thu vừa mới gặp bạn [Em] lòng Đông sang được [D] tin người em lấy [G] chồng Bạn [Em] bè dăm ba đứa [Am] thôi Nhưng chim trời lan bạt [G] gió Xuân mới [B7] về riêng một mình [Em] ta Xuân ơi, xuân lại [G] đến Đau thương xin ngủ [Am] yên Tình xuân [D7] cho ấm lương [G] duyên Năm [Em] cũ đã đi [Am] qua Vận may chưa tìm [Em] tới Cho muôn người vui trọn tình [B7] xuân Cuối năm ngồi tính lại sổ [Em] đời Công danh, lợi [D] duyên, một năm lỡ [G] rồi Chuyện [Em] đời là mây nước [Am] trôi Xuân ơi, mùa xuân này [G] tới Trên gác [B7] nghèo mơ mộng nở [Em] hoa

Video hướng dẫn