highlight chords
Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

1. [A] Khi mái [Em] tóc phai [A] đi từng [Em] chiều [D] mẹ kể lại những [Bm] chuyện ngày [Em] xưa
Chuyện ngày xưa [D] con của mẹ mới [Em] chào đời kia 
[D] Hay ngủ vùi trong [Bm] vòng tay mẹ [D] con là thịt máu [Bm] này mẹ [Em] chia.

[A] Khi cất [Em] tiếng con [A] thơ gọi [Em] mẹ [D] mẹ bồi hồi quên [Bm] lãng vì [Em] vui
Mẹ quên đi [D] bao ngày dài mang [Em] nặng đẻ đau 
[D] Bao nẻo đường nắng [Bm] dội mưa gào [D] bao buổi chợ vất [Bm] vả cần [Em] lao.

ĐK:
[A] Mẹ thương con [D] như suối [G] nguồn
[A] Vẫn tuôn trào về [D] dòng sông [G] xa
[A] Mẹ thương con [C] bao tháng ngày 
[D] Vẫn cánh cò chở [Bm] nặng thương [Em] yêu
[D] Mẹ lặn lội bắt [G] còng [D] mẹ cặm cụi ngọn [Em] rau.

[A] Mẹ thương con [D] như biển [G] rộng
[A] Đến khi nào biển [D] cạn con [G] ơi
[A] Mẹ thương con [C] thương suốt đời 
[D] Suốt một đời khổ [Bm] nhọc sơn [Em] khê
[D] Vì bầu trời của [G] mẹ [D] là nụ cười của [Em] con.

2. [A] Con vấp [Em] ngã trên [A] con đường [Em] nào [D] mẹ quặn lòng thắt [Bm] ruột vì [Em] đau
Mẹ đau hơn [D] khi con hờn dối [Em] mẹ ngày nào 
[D] Theo cuộc đời sóng [Bm] cuộn mưa gào [D] quên mẹ già trước [Bm] cửa chờ [Em] trông.

[A] Ao ước [Em] mấy con [A] yêu của [Em] mẹ [D] lại ngoan hiền như [Bm] những ngày [Em] xưa
Ngày xưa đó [D] con nhớ lại những [Em] lời mẹ ru 
[D] Chớ quên giọt máu [Bm] đào dâng tràn [D] chớ quên sợi rốn [Bm] liền ruột [Em] đau.

------
Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Giao Linh & Hoàng Vĩnh Nam

1. Khi mái [Em] tóc phai đi từng chiều mẹ kể [D] lại những chuyện ngày [Em] xưa
Chuyện ngày xưa con của [Am] mẹ mới chào đời [G] kia 
Hay ngủ [D] vùi trong vòng tay [Bm] mẹ con là [D] thịt máu này mẹ [Em] chia.

Khi cất [Em] tiếng con thơ gọi mẹ mẹ bồi [D] hồi quên lãng vì [Em] vui
Mẹ quên đi bao ngày [Am] dài mang nặng đẻ [G] đau 
Bao nẻo [D] đường nắng dội mưa [Bm] gào bao buổi [D] chợ vất vả cần [Em] lao.

ĐK:
Mẹ thương [Am] con như suối [Em] nguồn vẫn tuôn [Am] trào về dòng sông [Em] xa
Mẹ thương [Am] con bao tháng [Em] ngày vẫn cánh [D] cò chở nặng thương [Em] yêu
[D] Mẹ lặn lội bắt [Em] còng [Bm] mẹ cặm cụi ngọn [Em] rau.

Mẹ thương [Am] con như biển [Em] rộng đến khi [Am] nào biển cạn con [Em] ơi
Mẹ thương [Am] con thương suốt [Em] đời suốt một [D] đời khổ nhọc sơn [Em] khê
[D] Vì bầu trời của [Em] mẹ [Bm] là nụ cười của [Em] con.

2. Con vấp [Em] ngã trên con đường nào mẹ quặn [D] lòng thắt ruột vì [Em] đau
Mẹ đau hơn khi con [Am] hờn dối mẹ ngày [G] nào 
Theo cuộc [D] đời sóng cuộn mưa [Bm] gào quên mẹ [D] già trước cửa chờ [Em] trông.

Ao ước [Em] mấy con yêu của mẹ lại ngoan [D] hiền như những ngày [Em] xưa
Ngày xưa đó con nhớ [Am] lại những lời mẹ [G] ru 
Chớ quên [D] giọt máu đào dâng [Bm] tràn chớ quên [D] sợi rốn liền ruột [Em] đau.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện ngày xưa của mẹ

Nguyễn Văn Thanh Nhã
Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

1. [A] Khi mái [Em] tóc phai [A] đi từng [Em] chiều [D] mẹ kể lại những [Bm] chuyện ngày [Em] xưa
Chuyện ngày xưa [D] con của mẹ mới [Em] chào đời kia 
[D] Hay ngủ vùi trong [Bm] vòng tay mẹ [D] con là thịt máu [Bm] này mẹ [Em] chia.

[A] Khi cất [Em] tiếng con [A] thơ gọi [Em] mẹ [D] mẹ bồi hồi quên [Bm] lãng vì [Em] vui
Mẹ quên đi [D] bao ngày dài mang [Em] nặng đẻ đau 
[D] Bao nẻo đường nắng [Bm] dội mưa gào [D] bao buổi chợ vất [Bm] vả cần [Em] lao.

ĐK:
[A] Mẹ thương con [D] như suối [G] nguồn
[A] Vẫn tuôn trào về [D] dòng sông [G] xa
[A] Mẹ thương con [C] bao tháng ngày 
[D] Vẫn cánh cò chở [Bm] nặng thương [Em] yêu
[D] Mẹ lặn lội bắt [G] còng [D] mẹ cặm cụi ngọn [Em] rau.

[A] Mẹ thương con [D] như biển [G] rộng
[A] Đến khi nào biển [D] cạn con [G] ơi
[A] Mẹ thương con [C] thương suốt đời 
[D] Suốt một đời khổ [Bm] nhọc sơn [Em] khê
[D] Vì bầu trời của [G] mẹ [D] là nụ cười của [Em] con.

2. [A] Con vấp [Em] ngã trên [A] con đường [Em] nào [D] mẹ quặn lòng thắt [Bm] ruột vì [Em] đau
Mẹ đau hơn [D] khi con hờn dối [Em] mẹ ngày nào 
[D] Theo cuộc đời sóng [Bm] cuộn mưa gào [D] quên mẹ già trước [Bm] cửa chờ [Em] trông.

[A] Ao ước [Em] mấy con [A] yêu của [Em] mẹ [D] lại ngoan hiền như [Bm] những ngày [Em] xưa
Ngày xưa đó [D] con nhớ lại những [Em] lời mẹ ru 
[D] Chớ quên giọt máu [Bm] đào dâng tràn [D] chớ quên sợi rốn [Bm] liền ruột [Em] đau.

------
Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Giao Linh & Hoàng Vĩnh Nam

1. Khi mái [Em] tóc phai đi từng chiều mẹ kể [D] lại những chuyện ngày [Em] xưa
Chuyện ngày xưa con của [Am] mẹ mới chào đời [G] kia 
Hay ngủ [D] vùi trong vòng tay [Bm] mẹ con là [D] thịt máu này mẹ [Em] chia.

Khi cất [Em] tiếng con thơ gọi mẹ mẹ bồi [D] hồi quên lãng vì [Em] vui
Mẹ quên đi bao ngày [Am] dài mang nặng đẻ [G] đau 
Bao nẻo [D] đường nắng dội mưa [Bm] gào bao buổi [D] chợ vất vả cần [Em] lao.

ĐK:
Mẹ thương [Am] con như suối [Em] nguồn vẫn tuôn [Am] trào về dòng sông [Em] xa
Mẹ thương [Am] con bao tháng [Em] ngày vẫn cánh [D] cò chở nặng thương [Em] yêu
[D] Mẹ lặn lội bắt [Em] còng [Bm] mẹ cặm cụi ngọn [Em] rau.

Mẹ thương [Am] con như biển [Em] rộng đến khi [Am] nào biển cạn con [Em] ơi
Mẹ thương [Am] con thương suốt [Em] đời suốt một [D] đời khổ nhọc sơn [Em] khê
[D] Vì bầu trời của [Em] mẹ [Bm] là nụ cười của [Em] con.

2. Con vấp [Em] ngã trên con đường nào mẹ quặn [D] lòng thắt ruột vì [Em] đau
Mẹ đau hơn khi con [Am] hờn dối mẹ ngày [G] nào 
Theo cuộc [D] đời sóng cuộn mưa [Bm] gào quên mẹ [D] già trước cửa chờ [Em] trông.

Ao ước [Em] mấy con yêu của mẹ lại ngoan [D] hiền như những ngày [Em] xưa
Ngày xưa đó con nhớ [Am] lại những lời mẹ [G] ru 
Chớ quên [D] giọt máu đào dâng [Bm] tràn chớ quên [D] sợi rốn liền ruột [Em] đau.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com