1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước

Cuộn trang

Tone gốc Cm Chuyện người đàn [Em]bà 2000 năm [G]trước Áo rách tả [D]tơi, xác thân mệt [Em]nhoài Chuyện người đàn [Bm]bà nơi thành cổ [C]đó Dấu tích hành [G]thân Vì [Am]đâu? Vì [Bm]đâu? Vì [C]đâu Nên tội [D]tình mang nhục [G]hình Vì [Am]yêu, tội [G]yêu, tội tình [Bsus4]yêu. [B7] Đoàn người cổ [Em]thành vây chặt khu [G]phố Thế giới hiền [D]lương ánh mắt cuồng [Em]căm Nhìn người đàn [Bm]bà đang chịu tội [C]chết Đống đá ngổn [G]ngang Chờ [Am]ai, chờ [Bm]tay người [C]ném Chết một [D]người không hận [G]thù Người [Am]ơi vì [Bm]đâu đoạ đầy [Em]nhau. Ai người vô [Bm]tội [D]Ai người không [G]tội Hãy mạnh [Bm]tay ném đá ném đá Ném trước đi con, [D]còn đợi [G][Em]Ai, người vẹn [Bm]toàn [D]Ai người trong [G]sạch Còn chờ [Bm]chi Ném chết ném [D]chết Ném chết tội [Bm]đồ nhân [Em]gian. [A][Em] Chuyện người đàn bà 2000 năm [G]trước Sách cổ đã [D]ghi, đống đá còn [Em]nguyên Vì người vô [Bm]tội hay đời giả [C]dối Thế giới giả [G]nhân, Chào [Am]thua, người [Bm]ơi, tình [C]ơi Ai tội [D]đồ, ai tỉnh [G]ngộ Người [Am]ơi, đời [Bm]ơi, cũng vậy [Em]thôi. * Chuyện người đàn [Em]bà 2000 năm [G]trước Sách cổ đã [D]ghi đống đá còn [Em]nguyên.

Video hướng dẫn