1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện người đàn bà ngàn năm trước

Cuộn trang

Chuyện người đàn [Em] bà 2000 năm [G] trước Áo rách tả [D] tơi, xác thân mệt [Em] nhoài Chuyện người đàn [Bm] bà nơi thành cổ [C] đó Dấu tích hành [G] thân Vì [Am] đâu? Vì [Bm] đâu? Vì [C] đâu Nên tội [D] tình mang nhục [G] hình Vì [Am] yêu, tội [G] yêu, tội tình [Bsus4] yêu. [B7] Đoàn người cổ [Em] thành vây chặt khu [G] phố Thế giới hiền [D] lương ánh mắt cuồng [Em] căm Nhìn người đàn [Bm] bà đang chịu tội [C] chết Đống đá ngổn [G] ngang Chờ [Am] ai, chờ [Bm] tay người [C] ném Chết một [D] người không hận [G] thù Người [Am] ơi vì [Bm] đâu đoạ đầy [Em] nhau. Ai người vô [Bm] tội [D] Ai người không [G] tội Hãy mạnh [Bm] tay ném đá ném đá Ném trước đi con, [D] còn đợi [G][Em] Ai, người vẹn [Bm] toàn [D] Ai người trong [G] sạch Còn chờ [Bm] chi Ném chết ném [D] chết Ném chết tội [Bm] đồ nhân [Em] gian. [A] [Em] Chuyện người đàn bà 2000 năm [G] trước Sách cổ đã [D] ghi, đống đá còn [Em] nguyên Vì người vô [Bm] tội hay đời giả [C] dối Thế giới giả [G] nhân, Chào [Am] thua, người [Bm] ơi, tình [C] ơi Ai tội [D] đồ, ai tỉnh [G] ngộ Người [Am] ơi, đời [Bm] ơi, cũng vậy [Em] thôi. * Chuyện người đàn [Em] bà 2000 năm [G] trước Sách cổ đã [D] ghi đống đá còn [Em] nguyên.

Video hướng dẫn