1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện tình buồn

Phạm Duy (Trịnh Hồng Điền soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com