1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ

Cuộn trang

1. Một xóm nghèo ven [Am] sông có con đò tên là đò bến Hạ Một gái nghèo đoan trang nhan sắc [Dm] nàng như là một đoá [E7] hoa Nhà vốn [Dm] nghèo cho nên sớm xa lìa sách đèn cùng mái [Am] trường Ngày ngày ra bến giúp mẹ đưa [Dm] đò Bến [E7] Hạ đưa [F] đò, gái [E7] đẹp đưa [Am] đò Ngày tiếp ngày trôi [Am] qua biết bao người qua đò dòng bến Hạ Nhiều khách đò ngây ngô hay trách [Dm] nàng sao đò lại chóng [E7] qua. Nhiều trai [Dm] làng ba hoa ý như là đoán nàng dùng phép [Am] lạ Nào đâu biết sắc đẹp làm mắt [Dm] mờ thấy [E7] đẹp quên [F] giờ, gái [E7] đẹp đưa [Am] đò Nhiều anh chàng khoe [Am] khoang chiếm tim nàng nhưng nàng nào đáp tình Vì tấm lòng băng trinh ai đã [Dm] nguyện trao người thời chiến [E7] chinh Đoàn anh [Dm] hùng sang sông trái tim nàng trao về một bóng [Am] hình Một người lính chiến đánh giặc quên [Dm] mình lính [E7] trận chân [F] thành, lính [E7] trận chung [Am] tình ĐK:: [Am] Đời hồng nhan ai có biết [C] không? Đời gian [E7] nan là kiếp má [Am] hồng Đời hồng [C] nhan nên nước mắt [Am] tuôn Nhiều gian [E7] truân và lắm đau [Am] buồn 2. Người anh hùng qua [Am] sông với câu thề quay về thì cưới nàng Và mấy lần xuân sang trên bến [Dm] đò quân hành người hát [E7] vang Tìm trong [Dm] đoàn quân nhân những anh hùng quay về từ chiến [Am] trận Mà nào đâu thấy bóng người tôn [Dm] thờ lính [E7] trận không [F] về, bến [E7] Hạ mong [Am]chờ Rồi có người qua [Am] sông báo tin chàng không bao giờ còn quay về Người anh hùng hy sinh những ước [Dm] thề cô đò còn khắc [E7] ghi Người anh [Dm] hùng ra đi không quay về đau lòng người bến [Am] Hạ Và từ tin đó khách đò trông [Dm] chờ bến [E7] Hạ bơ [F] phờ vắng [E7] nàng đưa [Am] đò Rồi tới ngày đau [Am] thương khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn Hạ tên nàng bia ghi nên nắm [Dm] mộ hoang tàn người tiết [E7] trinh Vì chung [Dm] tình cho nên cô lên đường đi tìm người yêu [Am] mình Rồi trong lửa khói súng giặc điên [Dm] cuồng giết [E7] người chung [F] tình, bến [E7] Hạ u [Am] buồn

Video hướng dẫn