highlight chords
Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Trần Thu Hà
Ngày [F] xưa, biển không có [Bb] cát như bây [C] giờ
Ngày [F] xưa, biển không có [Bb] sóng vỗ [C] bờ 
Và [Am] gió, gió hát thật [Dm] êm và [D7] mây, mây trôi thật [Gm] hiền
Biển ngây thơ, và [C] biển không như bây [F] giờ
Rồi một ngày em [F] đến, biển hát em nghe
Bài [Bb] hát có đôi [C] câu chuyện [F] buồn
Rồi một ngày em [F] đến, biển hát em nghe
Bài [Bb] hát có những niềm [Gm] vui thật [C] vui
Rồi một ngày em [F] vắng, làn gió nhớ tóc ai
Bờ cát nhớ chân ai, để [Bb] sóng hát [A7] ru miệt [Dm] mài
Rồi một ngày em [F] vắng, biển nhớ mong ai
Biển thức đã bao đêm, biển [Bb] thấy trong mình có một [C] trái tim
[Dm] Ôi ngày [Gm] xưa ngày [Am] xưa, lặng [D7] nghe tôi kể [G7] chuyện ngày [C] xưa
Ngày [F] xưa, biển không có [Bb] cát như bây [C] giờ
Ngày [F] xưa, biển không có [Bb] sóng vỗ [C] bờ 
Và [Am] gió, gió hát thật [Dm] êm và [D7] mây, mây trôi thật [Gm] hiền
Biển ngây thơ, và [C] biển không như bây [F] giờ
Rồi một ngày em [F] đến, biển hát em nghe
Bài [Bb] hát có đôi [C] câu chuyện [F] buồn
Rồi một ngày em [F] đến, biển hát em nghe
Bài [Bb] hát có những niềm [Gm] vui thật [C] vui
Rồi một ngày em [F] vắng, làn gió nhớ tóc ai
Bờ cát nhớ chân ai, để [Bb] sóng hát [A7] ru miệt [Dm] mài
Rồi một ngày em [F] vắng, biển nhớ mong ai
Biển thức đã bao đêm, biển [Bb] thấy trong mình có một [C] trái tim
[Dm] Ôi tình [Gm] yêu, tình [Am] yêu , tình [D7] yêu lỗi [G7] tại tình [C] yêu!
Hát tăng ½ tone lên [F#] -----------
Rồi một ngày em [F#] đến, biển hát em nghe
Bài [B] hát có đôi [C#] câu chuyện [F#] buồn
Rồi một ngày em [F#] đến, biển hát em nghe
Bài [B] hát có những niềm [Abm] vui thật [C#] vui
Rồi một ngày em [F#] vắng, làn gió nhớ tóc ai
Bờ cát nhớ chân ai, để [B] sóng hát [Bb7] ru miệt [Ebm] mài
Rồi một ngày em [F#] vắng, biển nhớ mong ai
Biển thức đã bao đêm, biển [B] thấy trong mình có một [C#] trái tim
[Ebm] Ôi tình [Abm] yêu, tình [Bbm] yêu , tình [Eb7] yêu lỗi [Ab7] tại tình [C#] yêu!
Nếu [Eb] em không biết [Abm] gì về [Ebm] chuyện tình của biển
Nếu thật [B] em không biết [Bbm] gì, tôi sẽ [C#] kể em [F#] nghe
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện tình của biển

Thanh Tùng
Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Trần Thu Hà
Ngày [F] xưa, biển không có [Bb] cát như bây [C] giờ
Ngày [F] xưa, biển không có [Bb] sóng vỗ [C] bờ 
Và [Am] gió, gió hát thật [Dm] êm và [D7] mây, mây trôi thật [Gm] hiền
Biển ngây thơ, và [C] biển không như bây [F] giờ
Rồi một ngày em [F] đến, biển hát em nghe
Bài [Bb] hát có đôi [C] câu chuyện [F] buồn
Rồi một ngày em [F] đến, biển hát em nghe
Bài [Bb] hát có những niềm [Gm] vui thật [C] vui
Rồi một ngày em [F] vắng, làn gió nhớ tóc ai
Bờ cát nhớ chân ai, để [Bb] sóng hát [A7] ru miệt [Dm] mài
Rồi một ngày em [F] vắng, biển nhớ mong ai
Biển thức đã bao đêm, biển [Bb] thấy trong mình có một [C] trái tim
[Dm] Ôi ngày [Gm] xưa ngày [Am] xưa, lặng [D7] nghe tôi kể [G7] chuyện ngày [C] xưa
Ngày [F] xưa, biển không có [Bb] cát như bây [C] giờ
Ngày [F] xưa, biển không có [Bb] sóng vỗ [C] bờ 
Và [Am] gió, gió hát thật [Dm] êm và [D7] mây, mây trôi thật [Gm] hiền
Biển ngây thơ, và [C] biển không như bây [F] giờ
Rồi một ngày em [F] đến, biển hát em nghe
Bài [Bb] hát có đôi [C] câu chuyện [F] buồn
Rồi một ngày em [F] đến, biển hát em nghe
Bài [Bb] hát có những niềm [Gm] vui thật [C] vui
Rồi một ngày em [F] vắng, làn gió nhớ tóc ai
Bờ cát nhớ chân ai, để [Bb] sóng hát [A7] ru miệt [Dm] mài
Rồi một ngày em [F] vắng, biển nhớ mong ai
Biển thức đã bao đêm, biển [Bb] thấy trong mình có một [C] trái tim
[Dm] Ôi tình [Gm] yêu, tình [Am] yêu , tình [D7] yêu lỗi [G7] tại tình [C] yêu!
Hát tăng ½ tone lên [F#] -----------
Rồi một ngày em [F#] đến, biển hát em nghe
Bài [B] hát có đôi [C#] câu chuyện [F#] buồn
Rồi một ngày em [F#] đến, biển hát em nghe
Bài [B] hát có những niềm [Abm] vui thật [C#] vui
Rồi một ngày em [F#] vắng, làn gió nhớ tóc ai
Bờ cát nhớ chân ai, để [B] sóng hát [Bb7] ru miệt [Ebm] mài
Rồi một ngày em [F#] vắng, biển nhớ mong ai
Biển thức đã bao đêm, biển [B] thấy trong mình có một [C#] trái tim
[Ebm] Ôi tình [Abm] yêu, tình [Bbm] yêu , tình [Eb7] yêu lỗi [Ab7] tại tình [C#] yêu!
Nếu [Eb] em không biết [Abm] gì về [Ebm] chuyện tình của biển
Nếu thật [B] em không biết [Bbm] gì, tôi sẽ [C#] kể em [F#] nghe

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com