1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện tình hoa mai

Cuộn trang

1. Nhà nàng ở gốc cây mai [Em] trắng Trên xóm mai [E7] vàng dưới đế [Am] kinh Có một buổi [D] chiều qua nơi [B7] ấy Tôi về dệt mãi mộng ba [Em] sinh Tôi rót hồn tôi xuống mắt [Em] nàng Hồn tôi là [D7] cả một lời [G] van Tôi van nàng [Am] đấy van nàng [D7] đấy Ai đã yêu [B7] đương chẳng vội [Em] vàng ĐK; Nàng có bao giờ thương nhớ [Em] tôi không Tình tôi tự tuyết giá mùa [Am] đông Mùa xuân mai nở tôi qua [D] cửa [B7] Nàng đứng nhìn hoa rất lạnh [Em] lùng 2. Một chiều lặng lẽ tôi dạo [Em] phố Qua xóm mai [E7] vàng dưới đế [Am] kinh Ngỡ ngàng tiếng [D] nàng ru đâu [B7] đó Tiếng ru à ơi buồn mông [Em] mênh Cho đến một hôm giữa phố [Em] đông Chợt trông kìa [D7] có phải nàng [G] không Ôm mai trìu [Am] mến như hình [D7] bóng Không lẽ hoa [B7] mai đã lấy [Em] chồng

Video hướng dẫn