1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện tình hoa trắng

Cuộn trang

Lâu quá không về thăm xóm [Am] Đạo Từ ngày binh [Em] lửa cháy quê [Am] hương Khói bom che [C] lấp chân trời [Am][Dm] Che cả người [E7] thương nóc giáo [Am] đường -------------- Từ [Am] lúc giặc [C] tràn qua xóm [Am] Đạo Anh [Em] làm chiến [A7] sĩ giữ quê [Dm] hương Giữ [C] màu áo tím cành hoa [Am] trắng Giữ [E7] cả trường xưa nóc giáo [Am] đường Giặc chiếm lầu [G] chuông xây ổ [Am] súng Súng [C] gầm vang đổ gạch nhà [Am] thờ Anh [Dm] gom gạch nát xây tường [Am] cũ Chiếm [E7] lại lầu chuông nóc giáo [Am] đường Nhưng rồi người [G] trai anh hùng [Am] ấy Đã chết hiên [Dm] ngang dưới bóng [Am] cờ Chuông [G] đổ ban chiều hồi vĩnh [C] biệt Tiễn [E7] anh ra khỏi cổng nhà [Am] thờ Hoa [Am] trắng thôi [C] cài trên áo [Am] tím Mà [Em] cài trên [A7] nắp áo quan [Dm] tài Hoa [C] trắng thôi cài trên áo [Am] tím Nỗi [E7] buồn ôi kỷ niệm ban [Am] đầu Xe [Am] tang đã khuất nẻo [Dm] đời Chuông nhà thờ [C] khóc tiễn người ngàn [Am] thu Chiều [Dm] nay áo tím bơ [Am] vơ Thương cành hoa [E7] trắng trên mộ người [Am] xưa

Video hướng dẫn