highlight chords
[Dm] Chuyện hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn chuyện [Dm] xưa
Chuyện to họ bóp bé [C] lại còn chuyện nhỏ họ xé to [F] ra
Chuyện ai [Bb] kia thì ta [C] hay chuyện ta [G] đây ai nào [Dm] hay
Và [Bb] đời có mấy [C] ai hiểu [Dm] chuyện
[Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "chuyện".
Tình hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn [Dm] xưa
Họ yêu nhau thương nhau cũng [C] lạ lẫm không [F] ngờ
Vừa [Bb] mới hứa, vừa trao [C] thân, vừa nâng [G] niu trong vòng [Dm] tay
[Bb] Nhưng bỗng [C] dưng quay [Dm] mặt
[Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "tình".
Đẹp hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn đẹp [Dm] xưa
Đẹp cho thuê, cho vay, cho [C] mượn giữa cuộc [F] đời
Đẹp đăng [Bb] quang, đẹp lang [C] thang, đẹp miên [G] man, đẹp tràn [Dm] lan
[Bb] Người tự thấy [C] ta rất [Dm] đẹp
[Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "đẹp".
Chuyện [Am] dài, chuyện thật [C] dài, cớ ai [Am] dài chuyện [Dm] đâu
Chuyện [Am] nhiều, chuyện thật [C] nhiều, cớ ai [Am] nhiều chuyện [Dm] đâu.
Chuyện quê tôi cũng có cái [C] riêng khác hơn chuyện [Dm] quê anh
Người đi họ muốn quay [C] về, còn người ở [F] lại thì muốn ra đi
Chuyện bôn [Bb] ba, chuyện tha [C] phương, chuyện bể [G] dâu bao buồn [Dm] vui
Và một ngày [Bb] kia thấy đôi [C] chân mệt [Dm] nhoài
[Bb] Nghe lá [C] rơi về [Dm] cội.
Người cũng có lắm lúc nắng [C] mưa như tính [Dm] trời
Người ham chơi, ham danh, ham [C] lợi vẫn vô [F] tư
Kẻ khốn [Bb] khó, kẻ vô [C] danh, kẻ cô [G] đơn ngày nhiều [Dm] hơn
[Bb] Ta hiểu ra [C] câu gặp [Dm] thời
[Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "đời".
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện

Vũ Quốc Việt
[Dm] Chuyện hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn chuyện [Dm] xưa
Chuyện to họ bóp bé [C] lại còn chuyện nhỏ họ xé to [F] ra
Chuyện ai [Bb] kia thì ta [C] hay chuyện ta [G] đây ai nào [Dm] hay
Và [Bb] đời có mấy [C] ai hiểu [Dm] chuyện
[Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "chuyện".
Tình hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn [Dm] xưa
Họ yêu nhau thương nhau cũng [C] lạ lẫm không [F] ngờ
Vừa [Bb] mới hứa, vừa trao [C] thân, vừa nâng [G] niu trong vòng [Dm] tay
[Bb] Nhưng bỗng [C] dưng quay [Dm] mặt
[Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "tình".
Đẹp hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn đẹp [Dm] xưa
Đẹp cho thuê, cho vay, cho [C] mượn giữa cuộc [F] đời
Đẹp đăng [Bb] quang, đẹp lang [C] thang, đẹp miên [G] man, đẹp tràn [Dm] lan
[Bb] Người tự thấy [C] ta rất [Dm] đẹp
[Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "đẹp".
Chuyện [Am] dài, chuyện thật [C] dài, cớ ai [Am] dài chuyện [Dm] đâu
Chuyện [Am] nhiều, chuyện thật [C] nhiều, cớ ai [Am] nhiều chuyện [Dm] đâu.
Chuyện quê tôi cũng có cái [C] riêng khác hơn chuyện [Dm] quê anh
Người đi họ muốn quay [C] về, còn người ở [F] lại thì muốn ra đi
Chuyện bôn [Bb] ba, chuyện tha [C] phương, chuyện bể [G] dâu bao buồn [Dm] vui
Và một ngày [Bb] kia thấy đôi [C] chân mệt [Dm] nhoài
[Bb] Nghe lá [C] rơi về [Dm] cội.
Người cũng có lắm lúc nắng [C] mưa như tính [Dm] trời
Người ham chơi, ham danh, ham [C] lợi vẫn vô [F] tư
Kẻ khốn [Bb] khó, kẻ vô [C] danh, kẻ cô [G] đơn ngày nhiều [Dm] hơn
[Bb] Ta hiểu ra [C] câu gặp [Dm] thời
[Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "đời".

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com