1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chuyện

Cuộn trang

[Dm] Chuyện hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn chuyện [Dm] xưa Chuyện to họ bóp bé [C] lại còn chuyện nhỏ họ xé to [F] ra Chuyện ai [Bb] kia thì ta [C] hay chuyện ta [G] đây ai nào [Dm] hay Và [Bb] đời có mấy [C] ai hiểu [Dm] chuyện [Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "chuyện". Tình hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn [Dm] xưa Họ yêu nhau thương nhau cũng [C] lạ lẫm không [F] ngờ Vừa [Bb] mới hứa, vừa trao [C] thân, vừa nâng [G] niu trong vòng [Dm] tay [Bb] Nhưng bỗng [C] dưng quay [Dm] mặt [Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "tình". Đẹp hôm nay cũng có cái [C] riêng khác hơn đẹp [Dm] xưa Đẹp cho thuê, cho vay, cho [C] mượn giữa cuộc [F] đời Đẹp đăng [Bb] quang, đẹp lang [C] thang, đẹp miên [G] man, đẹp tràn [Dm] lan [Bb] Người tự thấy [C] ta rất [Dm] đẹp [Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "đẹp". Chuyện [Am] dài, chuyện thật [C] dài, cớ ai [Am] dài chuyện [Dm] đâu Chuyện [Am] nhiều, chuyện thật [C] nhiều, cớ ai [Am] nhiều chuyện [Dm] đâu. Chuyện quê tôi cũng có cái [C] riêng khác hơn chuyện [Dm] quê anh Người đi họ muốn quay [C] về, còn người ở [F] lại thì muốn ra đi Chuyện bôn [Bb] ba, chuyện tha [C] phương, chuyện bể [G] dâu bao buồn [Dm] vui Và một ngày [Bb] kia thấy đôi [C] chân mệt [Dm] nhoài [Bb] Nghe lá [C] rơi về [Dm] cội. Người cũng có lắm lúc nắng [C] mưa như tính [Dm] trời Người ham chơi, ham danh, ham [C] lợi vẫn vô [F] tư Kẻ khốn [Bb] khó, kẻ vô [C] danh, kẻ cô [G] đơn ngày nhiều [Dm] hơn [Bb] Ta hiểu ra [C] câu gặp [Dm] thời [Bb] Ta hiểu [C] thêm chữ [Dm] "đời".

Video hướng dẫn