highlight chords
Capo #3
From the [G]day we arrive on the [Am]pl anet
And [D]bl inking, step into the [G]s un
There's [Em]m ore to be seen than [Am]can e ver be seen
More to [F]d o than can ever be [D]d one
[G]Some say eat or be [Am]e aten
Some [D]say live and let [G]l ive
But [Em]all are agreed as [Am]they join the stampede
You [F]should never take more than you [D]g ive
In the circle of [G]l ife
It's the wheel of [F]f ortune
It's the leap of [C]f aith
It's the band of [D]hope
Till we find our [G]place [E]
On the path [Am]un winding
[D]In the [G]circ [C]le, the circle [D]of life !
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Circle Of Life

Ronan Keating
Capo #3
From the [G]day we arrive on the [Am]pl anet
And [D]bl inking, step into the [G]s un
There's [Em]m ore to be seen than [Am]can e ver be seen
More to [F]d o than can ever be [D]d one
[G]Some say eat or be [Am]e aten
Some [D]say live and let [G]l ive
But [Em]all are agreed as [Am]they join the stampede
You [F]should never take more than you [D]g ive
In the circle of [G]l ife
It's the wheel of [F]f ortune
It's the leap of [C]f aith
It's the band of [D]hope
Till we find our [G]place [E]
On the path [Am]un winding
[D]In the [G]circ [C]le, the circle [D]of life !

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com