Có Ai Ở Đây Không?

≣≣
Có ai ở đây [C]không? Tôi [G]trống vắng trong [F]lòng
Chỉ có màn [Fm]đêm Với một [C]mình tôi nhớ [Bm7b5]mong
[E7]vài người [Am]đến rồi [F]lại rời [C]đi
Thăm hỏi vài [Dm]câu giữa dòng đời có mấy [G]khi?
Là vì tôi thiếu [C]sót điều [G]gì người rất [F]cần?
Chỉ mất đi vài [Fm]giây hãy nói một [C]lần người nhớ [Bm7b5]tôi
[E7]là nói [Am]dối, dù là thoáng [Em]qua
Một lần cho [Dm]tôi thanh thản về nơi [G]xa
 
Vài câu [F]nói mang theo mộng [G]mơ để bây [E7]giờ nỗi nhớ gửi [Am]ai?
Một lần [F]hãy ở lại Và [Dm]nói tôi làm gì [G]sai?
Để rồi ngày mai vội [F]tới ngờ [G]đâu, tôi vẫn [E7]chờ mà chẳng ai [Am]đến
Vậy [Dm]cớ sao vẫn phải [Fm]cho tôi hy vọng [G]thêm?
 
Chỉ cần một ai [C]đó thôi ai đó để [Em]thương
Ai đó để [Am]ôm vào lòng mỗi khi [G]yếu mềm
Ai đó để [Dm]mình bớt thấy khoảng [Fm]trống
Dòng [E7]đời mênh mông [A7]vỡ đôi
Ai [Dm]đó để quãng đường đời bớt xa [G]xôi
 
Chỉ cần một ai [C]đó thôi ai đó để [Em]yêu
Ai đó đợi [Am]trông từng chiều lối cũ [G]ta về
Ai đó để [Dm]mình sẽ thấy cuộc [Fm]sống
Chẳng [E7]còn xoay quanh [A7]mỗi ta
Ai [Dm]đó ở cạnh tới khi ta già
Sẽ [F]đếm từng ngày mà [Fm]ta đã [C]đi qua
 
Có ai ở đây [C]không? Chỉ [G]còn tiếng thở [F]dài
Làm ơn nói đi vì [Fm]sao để tôi ở [C]lại ngóng [Bm7b5]trông
Cõi [E7]lòng đã [Am]chết nụ cười đã [Em]quên
Chỉ [Em]cần được kế [Dm]bên để cho [G]đời êm [C]đềm
 
Vài câu [F]nói mang theo mộng [G]mơ để bây [E7]giờ nỗi nhớ gửi [Am]ai?
Một lần [F]hãy ở lại Và [Dm]nói tôi làm gì [G]sai?
Để rồi ngày mai vội [F]tới ngờ [G]đâu, tôi vẫn [E7]chờ mà chẳng ai [Am]đến
Vậy [Dm]cớ sao vẫn phải [Fm]cho tôi hy vọng [G]thêm?
 
Chỉ cần một ai [C]đó thôi ai đó để [Em]thương
Ai đó để [Am]ôm vào lòng mỗi khi [G]yếu mềm
Ai đó để [Dm]mình bớt thấy khoảng [Fm]trống
Dòng [E7]đời mênh mông [A7]vỡ đôi
Ai [Dm]đó để quãng đường đời bớt xa [G]xôi
 
Chỉ cần một ai [C]đó thôi ai đó để [Em]yêu
Ai đó đợi [Am]trông từng chiều lối cũ [G]ta về
Ai đó để [Dm]mình sẽ thấy cuộc [Fm]sống
Chẳng [E7]còn xoay quanh [A7]mỗi ta
Ai [Dm]đó ở cạnh tới khi ta già
Sẽ [F]đếm từng ngày mà [Fm]ta đã [C]đi qua
Danh sách hợp âm (Click để tắt)