1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có ai về Quảng Nam

Cuộn trang

Có ai về Quảng [Dm] Nam cho tôi nhắn đôi [C] câu Rằng câu [G] thương rồi lại câu [C] nhớ Mà tội cho [Dm] ai chín đợi mười [Am] chờ. Tôi nhớ ngày [Em] xưa sống nghĩa [Am] tình đầm [C] ấm Khoai sắn ta cùng [D] nhau đi kháng chiến chín [G] năm Nơi chiến trường [F] xa còn vọng nghe câu [Em] hò Điệu hò quê [Am] hương khoan bớ hò [C] khoan. [F] [G] [Am] Người ra [G] đi ở bốn phương [Am] trời Dù rằng cách [C] xa vẫn vọng về quê [C] nhà [Am] Lòng tin yêu lạc [Dm] quan ngày quê hương bừng [C] sáng Mừng tương lai huy [Em] hoàng Bao con [G] tim dạt dào nỗi [C] nhớ [Am] Nhớ nhung về Quảng Nam Quảng [G] Nam ôi quê [Em] hương nặng tình lưu [Am] luyến. Vắt qua đường Trường [Dm] Sơn ai lên đến Tây [C] Giang Người Cơ [G] Tu rộn ràng câu [C] hát Rồi ngược về [Dm] thăm phố chợ Điện [Am] Bàn. Ai nhớ Hội [Em] An những nếp [Am] nhà cổ [C] kính Trưa nắng ai lội [D] qua từng doi cát Thăng [G] Bình Ai đến Trà [Am] My người nào đi Tam [C] Kỳ Chẳng ngại đường [Am] xa sông núi ta vượt [C] qua. [F] [G] [Am] Nào Duy [G] Xuyên, Tiên Phước, Thu [Am] Bồn Đại Lộc, Quế [C] Sơn thấm đượm tình quê [C] nhà [Am] Dù đi đâu về [Dm] đâu ,dù lâu không gặp [C] nhau Tình ta không phai [Em] màu Đêm thâu [G] đêm trằn trọc nằm [C] mơ. [Am] Có ai về Quảng Nam Dừng [G] chân cho tôi [Em] xin gửi niềm thương [Am] nhớ Nhớ thương [F] lắm ôi [G] mẹ Quảng [Am] Nam.

Video hướng dẫn