highlight chords
Có ai về Quảng [Dm] Nam cho tôi nhắn đôi [C] câu
Rằng câu [G] thương rồi lại câu [C] nhớ
Mà tội cho [Dm] ai chín đợi mười [Am] chờ.
Tôi nhớ ngày [Em] xưa sống nghĩa [Am] tình đầm [C] ấm
Khoai sắn ta cùng [D] nhau đi kháng chiến chín [G] năm
Nơi chiến trường [F] xa còn vọng nghe câu [Em] hò
Điệu hò quê [Am] hương khoan bớ hò [C] khoan. [F] [G] [Am]
Người ra [G] đi ở bốn phương [Am] trời
Dù rằng cách [C] xa vẫn vọng về quê [C] nhà [Am]
Lòng tin yêu lạc [Dm] quan ngày quê hương bừng [C] sáng
Mừng tương lai huy [Em] hoàng
Bao con [G] tim dạt dào nỗi [C] nhớ
[Am] Nhớ nhung về Quảng Nam
Quảng [G] Nam ôi quê [Em] hương nặng tình lưu [Am] luyến.
Vắt qua đường Trường [Dm] Sơn ai lên đến Tây [C] Giang
Người Cơ [G] Tu rộn ràng câu [C] hát
Rồi ngược về [Dm] thăm phố chợ Điện [Am] Bàn.
Ai nhớ Hội [Em] An những nếp [Am] nhà cổ [C] kính
Trưa nắng ai lội [D] qua từng doi cát Thăng [G] Bình
Ai đến Trà [Am] My người nào đi Tam [C] Kỳ
Chẳng ngại đường [Am] xa sông núi ta vượt [C] qua. [F] [G] [Am]
Nào Duy [G] Xuyên, Tiên Phước, Thu [Am] Bồn
Đại Lộc, Quế [C] Sơn thấm đượm tình quê [C] nhà [Am]
Dù đi đâu về [Dm] đâu ,dù lâu không gặp [C] nhau
Tình ta không phai [Em] màu
Đêm thâu [G] đêm trằn trọc nằm [C] mơ.
[Am] Có ai về Quảng Nam
Dừng [G] chân cho tôi [Em] xin gửi niềm thương [Am] nhớ
Nhớ thương [F] lắm ôi [G] mẹ Quảng [Am] Nam.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có ai về Quảng Nam

Phan Huỳnh Điểu
Có ai về Quảng [Dm] Nam cho tôi nhắn đôi [C] câu
Rằng câu [G] thương rồi lại câu [C] nhớ
Mà tội cho [Dm] ai chín đợi mười [Am] chờ.
Tôi nhớ ngày [Em] xưa sống nghĩa [Am] tình đầm [C] ấm
Khoai sắn ta cùng [D] nhau đi kháng chiến chín [G] năm
Nơi chiến trường [F] xa còn vọng nghe câu [Em] hò
Điệu hò quê [Am] hương khoan bớ hò [C] khoan. [F] [G] [Am]
Người ra [G] đi ở bốn phương [Am] trời
Dù rằng cách [C] xa vẫn vọng về quê [C] nhà [Am]
Lòng tin yêu lạc [Dm] quan ngày quê hương bừng [C] sáng
Mừng tương lai huy [Em] hoàng
Bao con [G] tim dạt dào nỗi [C] nhớ
[Am] Nhớ nhung về Quảng Nam
Quảng [G] Nam ôi quê [Em] hương nặng tình lưu [Am] luyến.
Vắt qua đường Trường [Dm] Sơn ai lên đến Tây [C] Giang
Người Cơ [G] Tu rộn ràng câu [C] hát
Rồi ngược về [Dm] thăm phố chợ Điện [Am] Bàn.
Ai nhớ Hội [Em] An những nếp [Am] nhà cổ [C] kính
Trưa nắng ai lội [D] qua từng doi cát Thăng [G] Bình
Ai đến Trà [Am] My người nào đi Tam [C] Kỳ
Chẳng ngại đường [Am] xa sông núi ta vượt [C] qua. [F] [G] [Am]
Nào Duy [G] Xuyên, Tiên Phước, Thu [Am] Bồn
Đại Lộc, Quế [C] Sơn thấm đượm tình quê [C] nhà [Am]
Dù đi đâu về [Dm] đâu ,dù lâu không gặp [C] nhau
Tình ta không phai [Em] màu
Đêm thâu [G] đêm trằn trọc nằm [C] mơ.
[Am] Có ai về Quảng Nam
Dừng [G] chân cho tôi [Em] xin gửi niềm thương [Am] nhớ
Nhớ thương [F] lắm ôi [G] mẹ Quảng [Am] Nam.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com