1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô Bắc Kỳ nho nhỏ

Cuộn trang

1. [G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ [G] Này cô em tóc demi [Am] garcon [D7] Chiều hôm nay xuống đường đón [F] gió Cô có tình [G] cờ Nhìn thấy anh [D7] không? [G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ [G] Này cô em có nụ cười [Am] ngây thơ [D7] Thành khi không quãng đường im [F] gió Không gió lấy [D7] gì lang [Em] thang Cô có thương [D7] thầm anh [G] không? ĐK: [C] Đời chìm muôn nhánh khổ nguy nan Mà anh mang tội gốc chưa [G] tan [Em] Cửa chùa nào mà không rộng [F] mở [Am] Quỷ sứ nào chẳng [C] muốn nương [G] thân? [Cm] Rồi khi qua giáo đường kiếm chúa Đội thánh giá xin làm chiên [G] ngoan [Em] Thấy có đứa đuôi dài đầu [C] sừng [G] Chúa cũng xót thương [C] người lầm [G] than 2. [G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ [G] Này cô em tóc demi [Am] garcon [D7] Đạp xe vô lối chờ anh [F] ngó Quên hết giận [G] hờn Thù ghét đám [D7] đông [G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ [G] Này cô em mắt trời [Am] bao dung [D7] Nhìn anh đi hãy nhìn cho [F] rõ Trước khi [D7] nhìn đám [Em] đông Trước khi [D7] vào đám [G] đông

Video hướng dẫn