highlight chords
1. [G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em tóc demi [Am] garcon
[D7] Chiều hôm nay xuống đường đón [F] gió
Cô có tình [G] cờ
Nhìn thấy anh [D7] không?
[G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em có nụ cười [Am] ngây thơ
[D7] Thành khi không quãng đường im [F] gió
Không gió lấy [D7] gì lang [Em] thang
Cô có thương [D7] thầm anh [G] không?
ĐK: [C] Đời chìm muôn nhánh khổ nguy nan 
Mà anh mang tội gốc chưa [G] tan 
[Em] Cửa chùa nào mà không rộng [F] mở 
[Am] Quỷ sứ nào chẳng [C] muốn nương [G] thân?
[Cm] Rồi khi qua giáo đường kiếm chúa
Đội thánh giá xin làm chiên [G] ngoan
[Em] Thấy có đứa đuôi dài đầu [C] sừng
[G] Chúa cũng xót thương [C] người lầm [G] than
2. [G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em tóc demi [Am] garcon
[D7] Đạp xe vô lối chờ anh [F] ngó
Quên hết giận [G] hờn
Thù ghét đám [D7] đông
[G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em mắt trời [Am] bao dung
[D7] Nhìn anh đi hãy nhìn cho [F] rõ
Trước khi [D7] nhìn đám [Em] đông
Trước khi [D7] vào đám [G] đông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô Bắc Kỳ nho nhỏ

Phạm Duy , Nguyễn Tất Nhiên
1. [G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em tóc demi [Am] garcon
[D7] Chiều hôm nay xuống đường đón [F] gió
Cô có tình [G] cờ
Nhìn thấy anh [D7] không?
[G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em có nụ cười [Am] ngây thơ
[D7] Thành khi không quãng đường im [F] gió
Không gió lấy [D7] gì lang [Em] thang
Cô có thương [D7] thầm anh [G] không?
ĐK: [C] Đời chìm muôn nhánh khổ nguy nan 
Mà anh mang tội gốc chưa [G] tan 
[Em] Cửa chùa nào mà không rộng [F] mở 
[Am] Quỷ sứ nào chẳng [C] muốn nương [G] thân?
[Cm] Rồi khi qua giáo đường kiếm chúa
Đội thánh giá xin làm chiên [G] ngoan
[Em] Thấy có đứa đuôi dài đầu [C] sừng
[G] Chúa cũng xót thương [C] người lầm [G] than
2. [G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em tóc demi [Am] garcon
[D7] Đạp xe vô lối chờ anh [F] ngó
Quên hết giận [G] hờn
Thù ghét đám [D7] đông
[G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em mắt trời [Am] bao dung
[D7] Nhìn anh đi hãy nhìn cho [F] rõ
Trước khi [D7] nhìn đám [Em] đông
Trước khi [D7] vào đám [G] đông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com