1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô bạn học

Cuộn trang

Em bảo [C] anh nếu em là nữ [F] hoàng Anh xin [Dm] gì thì [G] em sẽ ban [C] cho Nhưng nói [F] trước không nhường ngôi đâu [Dm] nhé Vì vua [G] thường hay chọn lắm cung [C] phi Và một [C] hôm em ghé đến thăm [G] anh Sợ mẹ [Dm] cha hay [G] chuyện của đôi [C] mình Anh nói [Em] dối thưa đây cô bạn [Am] học Đã lâu [G] rồi con mới được gặp [C] nhau Cứ mỗi [F] tháng em lại đến thăm [Em] anh Sau mỗi [Dm] tuần em đến thăm anh một [C] lần Rồi quen [G] dần hằng đêm em anh [Am] đến Nên láng [G] giềng thấy thế bảo nàng [C] dâu Kỷ niệm [F] đó và còn bao nhiêu [G] nữa [Am] Em của [Em] anh giờ là vợ người [G] ta Để anh [F] mãi đau thương vì ước [G] nguyện Tháng năm dài chưa xoá được tình [C] em

Video hướng dẫn