highlight chords
1. Lần [G] đầu, cô bé soi [Bm] gương
Thấy hai con [Em] mắt thất thường ngó [Am] ra
Thì [C] mình, cũng giống người [Am] ta
Môi cười chúm [D7] chím, má hồng rất [G] xinh.
Soi [Em] gương, nhìn thấy bóng [Am] mình
Tưởng rằng ai [D7] đó rập rình nhìn [G] em
Ơ kìa má lúm đồng [C] tiền
Cười ai như [D7] muốn làm duyên học [G] trò.
Ô [C] kìa, cô bé soi [G] gương
Lần [C] đầu cô bé soi [G] gương
Ô [C] kìa cô bé soi [G] gương
Thẹn [Cm] thùng cô bé soi [G] gương.
2. Lần [G] đầu cô bé soi [Bm] gương
Tóc mai ươm [Em] nắng, nắng hồng vấn [Am] vương
Bụi [C] hồng chưa lấm môi [Am] thơm
Đuôi gà thắt [D7] bím, sao mà dễ [G] thương.
Soi [Em] gương nhìn thấy bóng [Am] mình
Tưởng rằng ai [D7] đó, trộm nhìn người [G] ta
Người ta bé lắm thật [C] mà
Mùa thi đang [D7] đến thì đừng ai trộm [G] nhìn.
Ô [C] kìa, cô bé soi [G] gương
Lần [C] đầu cô bé soi [G] gương
Ô [C] kìa cô bé soi [G] gương
Thẹn [Cm] thùng cô bé soi [G] gương.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô bé soi gương

Thế Hiển
1. Lần [G] đầu, cô bé soi [Bm] gương
Thấy hai con [Em] mắt thất thường ngó [Am] ra
Thì [C] mình, cũng giống người [Am] ta
Môi cười chúm [D7] chím, má hồng rất [G] xinh.
Soi [Em] gương, nhìn thấy bóng [Am] mình
Tưởng rằng ai [D7] đó rập rình nhìn [G] em
Ơ kìa má lúm đồng [C] tiền
Cười ai như [D7] muốn làm duyên học [G] trò.
Ô [C] kìa, cô bé soi [G] gương
Lần [C] đầu cô bé soi [G] gương
Ô [C] kìa cô bé soi [G] gương
Thẹn [Cm] thùng cô bé soi [G] gương.
2. Lần [G] đầu cô bé soi [Bm] gương
Tóc mai ươm [Em] nắng, nắng hồng vấn [Am] vương
Bụi [C] hồng chưa lấm môi [Am] thơm
Đuôi gà thắt [D7] bím, sao mà dễ [G] thương.
Soi [Em] gương nhìn thấy bóng [Am] mình
Tưởng rằng ai [D7] đó, trộm nhìn người [G] ta
Người ta bé lắm thật [C] mà
Mùa thi đang [D7] đến thì đừng ai trộm [G] nhìn.
Ô [C] kìa, cô bé soi [G] gương
Lần [C] đầu cô bé soi [G] gương
Ô [C] kìa cô bé soi [G] gương
Thẹn [Cm] thùng cô bé soi [G] gương.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com