1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có chết nhất định phải chết trong tay nàng (要死就一定要死在你手里)

Cuộn trang

Lửa [E] thiêng kia, nếu không thắp từ [A] tay em [E] Sẽ khó nói là ngọn lửa thiêu [A] đốt lòng Ngọc [E] xanh kia, cũng sẽ giống như là [A] vô tri [E] Nếu thiếu vắng tay em chạm [A] khe khẽ vào Và [E] em đây, đã thấp thoáng rất gần [A] bên anh [E] Dẫu biết rõ đôi ta vừa [A] như bắt đầu [E] Bỗng thấy rõ trái tim [A] này vỡ [E] Cả thế giới cũng như đang sụp xuống [A] tan tành [E] Bỗng thấy rõ trái tim [A] này vỡ [E] Cả thế giới cũng như đang sụp xuống [A] tan tành [A] Anh mong sao dù chết đi [E] Cũng sẽ xứng đáng nếu chết trong [A] tay nàng [E] Nếu có chết cũng muốn chết trong [A] tay nàng Đừng sợ [E] nhé, đừng sợ [A][E] Chết giữa tình yêu thì [A] sợ gì ---------------- 不是你亲手点燃的 Bù [E] shì nǐ qīn shǒu diǎn [A] rán de 那就不能叫做火焰 [E] Nà jiù bù néng jiào zuò [A] huǒ yàn 不是你亲手摸过的 Bù [E] shì nǐ qīn shǒu mō [A] guò de 那就不能叫做宝石 [E] Nà jiù bù néng jiào zuò [A] bǎo shí 你呀你 终于出现了 Nǐ [E] ya nǐ zhōng yú chū [A] xiàn le 我们只是打了个照面 [E] Wǒ men zhǐ shì dǎ le [A] gè zhào miàn 这颗心就稀巴烂 [E] Zhè kē xīn jiù xī [A] bā làn 整个世界就整个崩溃 [E] Zhěng gè shì jiè jiù zhěng [A] gè bēng kuì 不是你亲手所杀的 [E] Bù shì nǐ qīn shǒu suǒ [A] shā de 活下去就毫无意义 Huó xià qù jiù háo wú [E] yì yì 你呀你 终于出现了 Nǐ ya nǐ zhōng yú chū [A] xiàn le 我们只是打了个照面 Wǒ men zhǐ shì dǎ le [E] gè zhào miàn 这颗心就稀巴烂 Zhè kē xīn jiù xī [A] bā làn 整个世界就整个崩溃 [E] Zhěng gè shì jiè jiù zhěng [A] gè bēng kuì .. [E] eh eh 今生今世要死 Jīn shēng jīn shì [A] yào sǐ 就一定要死在你手里 [E] Jiù yī dìng yào sǐ zài nǐ [A] shǒu lǐ 就一定要死在你手里 [E] Jiù yī dìng yào sǐ zài nǐ [A] shǒu lǐ 就一定要死在你手里 [E] Jiù yī dìng yào sǐ zài nǐ [A] shǒu lǐ