1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có Chúa trong đời

Lm. Châu Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net