Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp

≣≣
[Dm] Ehhh ehh...[Am] [Gm] [Dm]
Này em gái trên nương [A7] ơi
Chịu khó nuôi chiến sĩ
Người diệt thù vì [Gm] dân (ơ...) chưa [Dm] về
[C] đê.. [Gm] [Am]
Rồi mai đây khi đất nước vắng bóng [Dm] thù
Đợi chờ [Gm] anh, anh lại về bên [Dm] em
Người đẹp [Gm] ơi, anh [Dm] chờ.
[Dm] Ơ này cô cô gái, [F] ơ này cô gái Lào
Mình anh [Dm] hát, mình anh lăm tơi
Múa một [F] mình sao không đẹp
Không [Am] đẹp, không đẹp, không đẹp.
Em hỡi [Bb] em ra đây cùng [Am] kêu
Hơ lăm [Dm] tơi khèn anh [F] ngân vang
Trông [Am] kìa đôi tay [F] mềm
Thân uốn [Bb] cong lăm vông nhịp [A7] nhàng
Ô... nhịp [Dm] nhàng, nhịp nhàng, nhịp [F] nhàng.
Anh đã [Dm] nhìn thấy em từ [Am] xa
Trong tiếng [Dm] cười ấm vui bạn [F]
Ơi nụ [Gm] cười sao duyên [Am] dáng
La na [Dm] na nuôn [Bb] na
La na [Am] na y nuôn [Dm] na.
Ơi cô [Gm] em Sầm [Am] Nưa
Nhớ thương [Gm] anh mà đợi [Dm] chờ
Ơi cô [C] em Sầm [F] Nưa
Nhớ thương [Am] anh mà đợi [Dm] chờ.
* Đợi anh em [F] nhé ..hmm [Dm] hmm...
Người đẹp [C] ơi [F] anh [Dm] về.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)