Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp

Cuộn trang

[Dm] Ehhh ehh...[Am] [Gm] [Dm] Này em gái trên nương [A7] ơi Chịu khó nuôi chiến sĩ Người diệt thù vì [Gm] dân (ơ...) chưa [Dm] về Ồ [C] đê.. [Gm] [Am] Rồi mai đây khi đất nước vắng bóng [Dm] thù Đợi chờ [Gm] anh, anh lại về bên [Dm] em Người đẹp [Gm] ơi, anh [Dm] chờ. [Dm] Ơ này cô cô gái, [F] ơ này cô gái Lào Mình anh [Dm] hát, mình anh lăm tơi Múa một [F] mình sao không đẹp Không [Am] đẹp, không đẹp, không đẹp. Em hỡi [Bb] em ra đây cùng [Am] kêu Hơ lăm [Dm] tơi khèn anh [F] ngân vang Trông [Am] kìa đôi tay [F] mềm Thân uốn [Bb] cong lăm vông nhịp [A7] nhàng Ô... nhịp [Dm] nhàng, nhịp nhàng, nhịp [F] nhàng. Anh đã [Dm] nhìn thấy em từ [Am] xa Trong tiếng [Dm] cười ấm vui bạn [F] bè Ơi nụ [Gm] cười sao duyên [Am] dáng La na [Dm] na nuôn [Bb] na La na [Am] na y nuôn [Dm] na. Ơi cô [Gm] em Sầm [Am] Nưa Nhớ thương [Gm] anh mà đợi [Dm] chờ Ơi cô [C] em Sầm [F] Nưa Nhớ thương [Am] anh mà đợi [Dm] chờ. * Đợi anh em [F] nhé ..hmm [Dm] hmm... Người đẹp [C] ơi [F] anh [Dm] về.