1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô gái vót chông

Cuộn trang

1. Như bao [D] cô gái ở trên non Cô gái Sông [Bm] Ba đầu búi tóc thon Tay vót [D] chông miệng hát không nghỉ Như bao cô [A] gái ở trên [D] non Như bao cô [A] gái ở Tây [D] Nguyên 2. Ai nhanh [D] tay vót bằng tay em Chim hót không [Bm] hay bằng tiếng hát em Mỗi mũi [D] chông nhọn hoắc căm thù Xiên thây quân [A] cướp nào vô [D] đây Xiên thây quân [A] cướp nào vô [D] đây ĐK: [D] Còn giặc Mỹ cọp beo, khi [G] còn giặc Mỹ cọp beo Em chưa ngừng tay vót [F#m] chông rào buông rẫy Nhưng mai đây [A] giặc chạy rồi Tre rừng ta làm [D] nhà làm chòi cao Ê chân ta đi chưa [A] nghỉ, trời chưa xanh [D] Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy [E] Ê [A] quân xâm lăng gian ác bây muốn vào Mũi chông sẵn sàng [D] đây chờ bọn bây diệt bọn bây

Video hướng dẫn