1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô giáo em là hoa Ê ban

Cuộn trang

[Am] Sương long lanh [C] rẫy nương xanh Con suối [G] quanh lưng đồi thanh [C] thanh Hoa Ê-[Am] ban nở trắng lưng [C] nương Cái nắng xôn [G] xao theo em tới [Am] trường [Am] La la la la là la la [C] la, la la la [G] là la la [Am] X 2 Xa xa [Am] kia là làng buôn [C] ta Có cô giáo [Am] trẻ có lời em [C] ca Khi lên nương khi qua [G] suối Em ngắt cánh hoa tặng cô giáo [Am] mình Ê-[F] hế,Ê-[C] hê.Ê-[G] hê Ê-[Am] hê.Ê-[G] hê.Ê-[Am] hê Này cánh hoa em tặng cô [F] giáo Là cánh [Am] hoa của làng [C] buôn Hoa Ê ban của núi rừng ta Xinh như cô [G] giáo trên buôn làng [Dm] xa Hoa Ê-[G] ban của núi rừng [Dm] ta Xinh như cô [G] giáo trên buôn làng [Am] xa Ê-[Am] hế,Ê-[G] hê.Ê-[C] hê Ê-[F] hê.Ê-[G] hê.Ê-[Am]

Video hướng dẫn