1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô giáo em

Cuộn trang

Cô giáo [C] em người xinh [Em] xinh [Dm] Cô hay [G] cười mắt [Em] cô long [C] lanh Cô rất yêu dòng kênh [Em] xanh Uốn [Dm] quanh cánh [C] đồng thơm mùi lúa [F] mới [G] Em yêu cô em yêu ruộng [C] đồng có đàn sáo bay Cô vẫn [Dm] dạy là quê hương em [G] đó suốt đời em [C] yêu

Video hướng dẫn