highlight chords
[Cmaj7]Anh đã ngỡ con [Bm7]đường xưa đôi ta.
[Am7]Hay thường [D7]ngỡ nay [Gmaj7]cùng nhau vui ca.
[Cmaj7]Tháng ngày qua nhiều [Bm7]điều vây quanh ta.
[Am7]Khiến 2 [D7]ta bây [Gmaj7]giờ đã mãi xa..
.
[Cmaj7]Lá la là la lá la là [Bm7]la không như ước vọng
[Am7]Lá la là la lá la là [Gmaj7]la không như ước mong.
[Cmaj7]Lá la là la lá la là [Am7]la anh vẫn ngóng trong
Ngày nào em [Cmaj7]quay bước về thì anh [Am7]vẫn sẽ nguyện là người [D7]chở che.
.
Anh đã [Cmaj7]từng cố giữ lý trí không [Bm7]để đôi ta chia ly
Đến một [Am7]ngày cố giữ lý [D7]trí cũng [Gmaj7]phải bước đi.
Em mệt [Cmaj7]rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ [Bm7]qua hết [Cmaj7]thôi.
Giữ trong [Am7]lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương [D7]ngày qua chúng ta
[Gmaj7]Từng hạnh phúc.
.
Biết đâu nhé một ngày em bên ai.
Chắc anh sẽ vui vì anh không sai.
Giữ làm chi con đường ai nấy đi.
Chẳng được chi em đừng luyến tiếc chi.
.
Lá la là la lá la là la bao nhiêu ước nguyện.
Lá la là la lá la là la ngồi dưới mái hiên.
Lá la là la lá la là la anh vẫn giữ nguyên.
Ngày nào em quay bước về thì anh vẫn sẽ nguyện là người chở che.
.
Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly
Đến một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi.
Em mệt rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi.
Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta.
Từng hạnh phúc.
.
Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly
Đến một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi.
Em mệt rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi.
Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cố Giữ Lý Trí

Vương Anh Tú
[Cmaj7]Anh đã ngỡ con [Bm7]đường xưa đôi ta.
[Am7]Hay thường [D7]ngỡ nay [Gmaj7]cùng nhau vui ca.
[Cmaj7]Tháng ngày qua nhiều [Bm7]điều vây quanh ta.
[Am7]Khiến 2 [D7]ta bây [Gmaj7]giờ đã mãi xa..
.
[Cmaj7]Lá la là la lá la là [Bm7]la không như ước vọng
[Am7]Lá la là la lá la là [Gmaj7]la không như ước mong.
[Cmaj7]Lá la là la lá la là [Am7]la anh vẫn ngóng trong
Ngày nào em [Cmaj7]quay bước về thì anh [Am7]vẫn sẽ nguyện là người [D7]chở che.
.
Anh đã [Cmaj7]từng cố giữ lý trí không [Bm7]để đôi ta chia ly
Đến một [Am7]ngày cố giữ lý [D7]trí cũng [Gmaj7]phải bước đi.
Em mệt [Cmaj7]rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ [Bm7]qua hết [Cmaj7]thôi.
Giữ trong [Am7]lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương [D7]ngày qua chúng ta
[Gmaj7]Từng hạnh phúc.
.
Biết đâu nhé một ngày em bên ai.
Chắc anh sẽ vui vì anh không sai.
Giữ làm chi con đường ai nấy đi.
Chẳng được chi em đừng luyến tiếc chi.
.
Lá la là la lá la là la bao nhiêu ước nguyện.
Lá la là la lá la là la ngồi dưới mái hiên.
Lá la là la lá la là la anh vẫn giữ nguyên.
Ngày nào em quay bước về thì anh vẫn sẽ nguyện là người chở che.
.
Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly
Đến một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi.
Em mệt rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi.
Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta.
Từng hạnh phúc.
.
Anh đã từng cố giữ lý trí không để đôi ta chia ly
Đến một ngày cố giữ lý trí cũng phải bước đi.
Em mệt rồi cứ nói chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi.
Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com