1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cỏ hoang

Cuộn trang

1. Ngày [Em] ấy tuổi [B7] ngọc hồn nhiên tóc [Em] xanh Bờ [B7] cỏ nằm mơ giấc [C] nồng Gió [D] yêu áo thơm bụi [G] hồng [B7] Rồi [Em] phút mộng [B7] vàng xây trên hão [C] huyền Trang [D] tình mê đắm ngả [G] nghiêng Rừng [Am] thu mắt biếc ngủ [B7] quên. ĐK: Bão [D] tố dòng đời cuốn [Am] trôi chia lìa Nên [C] em biển rộng, sóng [Gm] khơi bẽ [Em] bàng Đau [F] thương muôn [Em] vạn nước mắt tả [Am] tơi Biển [G] xô cát xa chân [C] người Cho [Dm] ngàn không nguôi khát [E] mưa nguồn. 2. Cô [Em] đơn trăng [B7] ngà nghìn năm vỡ [Am] nát Cây [D] khép trong thân ngậm [F] ngùi Em khóc thiên tình lệ [B7] rơi. Ngày [Em] ấy tuổi [B7] vàng bỏ rơi dưới [C] ngàn Mông [Em] lung như cánh cỏ [Am] hoang Nằm [B7] phơi chết theo thu [Em] tàn

Video hướng dẫn