highlight chords
Lời theo trình bày của ca sĩ Thu Huyền
Con [A] cò cò bay lả lả bay [Bm] la
Bay [D] từ từ cửa phủ bay [Bm] ra ra cánh [D] đồng
Tình tính tang tang tính [Bm] tình
Anh chàng [E] rằng chứ anh chàng ơi
Rằng có [A] biết biết hay [D] không?
Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không?
Mình [E] về về có [A] nhớ [D] nhớ ta [Bm] chăng
Em [D] về về em [A] nhớ hàm [D] răng chứ anh chàng [Bm] cười
Tình tính [D] tang tang tính [Bm] tình
Anh chàng [D] rằng ới anh chàng [A] ơi
Rằng có biết biết hay [D] không?
Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không?
Năm [A] quan, quan đổi lấy, lấy miệng [Bm] cười
Mười [D] quan anh chẳng tiếc, tiếc người người có duyên
Tình tính tang tang tính [Bm] tình
Anh chàng rằng chứ anh chàng [A] ơi
Rằng có biết biết hay [D] không?
Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không? 
Em [A] còn còn có bảy bảy lượng [Bm] vàng
Em [D] đem ra chợ bán lấy [Bm] tiền tiền vô [D] anh
Tình tính tang tang tính [Bm] tình
Anh [E] chàng rằng chứ anh chàng ơi
Rằng có [A] biết biết hay [D] không?
Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không?
(Rằng có [A] nhớ nhớ em [D] chăng?)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cò lả

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Lời theo trình bày của ca sĩ Thu Huyền
Con [A] cò cò bay lả lả bay [Bm] la
Bay [D] từ từ cửa phủ bay [Bm] ra ra cánh [D] đồng
Tình tính tang tang tính [Bm] tình
Anh chàng [E] rằng chứ anh chàng ơi
Rằng có [A] biết biết hay [D] không?
Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không?
Mình [E] về về có [A] nhớ [D] nhớ ta [Bm] chăng
Em [D] về về em [A] nhớ hàm [D] răng chứ anh chàng [Bm] cười
Tình tính [D] tang tang tính [Bm] tình
Anh chàng [D] rằng ới anh chàng [A] ơi
Rằng có biết biết hay [D] không?
Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không?
Năm [A] quan, quan đổi lấy, lấy miệng [Bm] cười
Mười [D] quan anh chẳng tiếc, tiếc người người có duyên
Tình tính tang tang tính [Bm] tình
Anh chàng rằng chứ anh chàng [A] ơi
Rằng có biết biết hay [D] không?
Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không? 
Em [A] còn còn có bảy bảy lượng [Bm] vàng
Em [D] đem ra chợ bán lấy [Bm] tiền tiền vô [D] anh
Tình tính tang tang tính [Bm] tình
Anh [E] chàng rằng chứ anh chàng ơi
Rằng có [A] biết biết hay [D] không?
Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không?
(Rằng có [A] nhớ nhớ em [D] chăng?)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com