1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô lái đò

thơ Nguyễn Bính - nhạc Nguyễn Đình Phúc
Nguồn: saigonocean.com