highlight chords
Capo 1.
Vòng hòa âm:
(Bm Bm G Dmaj7/F#)x3 Em D F# F#7
Ngày [Bm]yêu nhau
Nào [Bm]ai đâu nghĩ [G]xa xôi
Nghĩ [Dmaj7/F#]đâu yêu cổ [Bm]lùn
Cổ [Bm]lùn cổ lùn [G]ú [Dmaj7/F#]u cổ lùn
Gần [Bm]nhau lâu
Nào [Bm]ai đâu nghĩ [G]xa xôi
Biết [Dmaj7/F#]anh em cổ [Em]lùn
Cổ [D]lùn cổ lùn [F#]u u [F#7]u cổ lùn
Làm [Bm]ăn lâu
Mình [Bm]vô tư đéo [G]lo [Dmaj7/F#]
Nghĩ đâu dây cổ [Bm]lùn
Cổ [Bm]lùn cổ [G]lùn í [Dmaj7/F#]a cổ lùn
Giời [Bm]ơi giời ơi
Đời [Bm]ơi đời ơi
Mình [G]vô tư thế [Dmaj7/F#]thôi
Giời [Em]ơi giời ơi
Đời [D]ơi đời ơi
Sao [F#]cứ mãi [F#7]dây phải cổ lùn
[Bm]Cuộc đời này [Bm]trăm mối lo
[G]Lo ngày no [Dmaj7/F#]lo ngày đói
Lo tình duyên lo buộc trói [Bm]
Lo mồm năm, [Bm]lo miệng mười
Lo việc ta [G], lo việc người [Dmaj7/F#]
Lo hết... lo nhất là cổ [Bm]lùn
Bộ tộc thằng cổ [Bm]lùn
Đam mê [G]như cổ lùn [Dmaj7/F#]
Cổ lùn [Em] [D]
Ú ú ú [F#]u... [F#7]ú u cổ lùn
Đời sống đã vốn thế, vốn đéo biết trước được gì
Căng không...như thế này có căng không
Căng cái cổ mày lên để bố mày biết có căng không
Đánh răng cũng thấy mày... đi ** cũng thấy mày.
Ngồi không cũng thấy mày, kể cả khi đang thu bài này tao cũng thấy mày
Một lũ cổ lùn...tao cho nhiều hơn nhận
Một lũ cổ lùn, tao chả được gì ngoài mất
Tao đã vứt bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng, mất bao nhiêu anh em, bao nhiêu thời gian sống
Tao đã đốt bao nhiêu lời ca... bao nhiêu cảm xúc. vứt bao nhiêu cơ hội. giờ tao mất hết
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cổ Lùn

JGKid
Capo 1.
Vòng hòa âm:
(Bm Bm G Dmaj7/F#)x3 Em D F# F#7
Ngày [Bm]yêu nhau
Nào [Bm]ai đâu nghĩ [G]xa xôi
Nghĩ [Dmaj7/F#]đâu yêu cổ [Bm]lùn
Cổ [Bm]lùn cổ lùn [G]ú [Dmaj7/F#]u cổ lùn
Gần [Bm]nhau lâu
Nào [Bm]ai đâu nghĩ [G]xa xôi
Biết [Dmaj7/F#]anh em cổ [Em]lùn
Cổ [D]lùn cổ lùn [F#]u u [F#7]u cổ lùn
Làm [Bm]ăn lâu
Mình [Bm]vô tư đéo [G]lo [Dmaj7/F#]
Nghĩ đâu dây cổ [Bm]lùn
Cổ [Bm]lùn cổ [G]lùn í [Dmaj7/F#]a cổ lùn
Giời [Bm]ơi giời ơi
Đời [Bm]ơi đời ơi
Mình [G]vô tư thế [Dmaj7/F#]thôi
Giời [Em]ơi giời ơi
Đời [D]ơi đời ơi
Sao [F#]cứ mãi [F#7]dây phải cổ lùn
[Bm]Cuộc đời này [Bm]trăm mối lo
[G]Lo ngày no [Dmaj7/F#]lo ngày đói
Lo tình duyên lo buộc trói [Bm]
Lo mồm năm, [Bm]lo miệng mười
Lo việc ta [G], lo việc người [Dmaj7/F#]
Lo hết... lo nhất là cổ [Bm]lùn
Bộ tộc thằng cổ [Bm]lùn
Đam mê [G]như cổ lùn [Dmaj7/F#]
Cổ lùn [Em] [D]
Ú ú ú [F#]u... [F#7]ú u cổ lùn
Đời sống đã vốn thế, vốn đéo biết trước được gì
Căng không...như thế này có căng không
Căng cái cổ mày lên để bố mày biết có căng không
Đánh răng cũng thấy mày... đi ** cũng thấy mày.
Ngồi không cũng thấy mày, kể cả khi đang thu bài này tao cũng thấy mày
Một lũ cổ lùn...tao cho nhiều hơn nhận
Một lũ cổ lùn, tao chả được gì ngoài mất
Tao đã vứt bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng, mất bao nhiêu anh em, bao nhiêu thời gian sống
Tao đã đốt bao nhiêu lời ca... bao nhiêu cảm xúc. vứt bao nhiêu cơ hội. giờ tao mất hết

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com