1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có một đàn chim

Đặng Văn Hàng - Phan Huỳnh Điểu - Phan Quang Định
Nguồn: saigonocean.com