1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có một Hài Nhi sinh ra cho ta (For Unto Us A Child Is Born)

Cuộn trang

Video hướng dẫn