1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có nghe đời nghiêng

Trịnh Công Sơn
Có nghe đời nghiêng
Nguồn: hopamviet.com