1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có nghe đời nghiêng

Cuộn trang

Người ra [F] đi có đôi dòng [Am] lệ Cỏ xanh [Bb] rì cỏ mướt chân [F] đi Miệng môi [Gm] kia ốm o lời [Bb] thề Chân đi [F] xa trái tim bên [Gm] nhà. Thềm đá [Dm] nằm thềm đá nghe [C] mưa Tạ ơn [Gm] hoa sáng thơm cho [F] mẹ Tạ ơn [C7] chim chiều hót cho [F] cha Trời đất [Dm] kia có hay ta [Am] về Một phố [Bb] hồng một phố hư [F] không Đường lên [Gm] cao bước chân nhè [Bb] nhẹ Sương ô [C7] kìa sương rơi bềnh [F] bồng Ngày thu [F] đông phố xưa nằm [Am] bệnh Đàn chim [Gm] non réo bên vườn [F] hoang Người ra đi bến sông nằm [Am] lạnh Này nhân [Gm] gian có nghe đời [F] nghiêng

Video hướng dẫn