1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có những chiều thu

Cuộn trang

1. Màn sương buông kín mòn lối [D] đi [Bm] Nhẹ nhàng [D] rơi lá vàng biệt [G] ly [Em] Đại lộ vắng bóng chiều lặng [G] lẽ Cùng dìu [D] bước phố chiều lộng [B7] gió Sánh [Em] vai tròn giấc [A] mơ. [A7] 2. Thời gian ơi hãy dừng bước [D] trôi [Bm] Để chiều [D] thu có người bên [G] tôi [Em] Cùng ngồi đếm lá chiều vàng [G] úa Dệt mộng [D] thắm với nhiều hẹn [Bm] ước Cánh [A7] hoa đời ngát [D] hương. ĐK: Anh đã ra [G] đi chiều nao [Em] Ôi [F#m] phút chia [G] ly buồn [D] sao! Nghe [Bm] gió heo [Em] may bồi hồi [Bm] Chiều thu mang [Em] rét mướt cho lòng [A7] tôi. 3. Thời gian không xóa nhòa giấc [D][Bm] Để chiều [D] nay có người bơ [G][Em] Một mình đếm lá chiều vàng [G] úa Một mình [D] bước phố chiều buồn [Bm] vắng Nhớ [A7] anh người gió [D] sương.

Video hướng dẫn