1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có những con đường

Cuộn trang

Đường phố [Em] dài, một đường phố dài Đường phố này một chiều tôi [G] tới Đi lang [Am] thang tôi chào vẫy mọi [D] người Đường phố [B7] cười. Đường phố [Em] nào, một đường phố nào Đường phố nào còn nằm che [G] dấu Cho tôi [Am] đi giữa nhân loại đớn [D] đau Đường hắt [Em] hiu. Đường ngày [Em] xưa mang trái tim bình [Am] an Đường giờ [C] đây đã sống bao thăng [Em] trầm Đường phố [Am] nào còn in những [B7] dấu chân [Em] ngoan Đường phố [Am] nào mệt nhoài ngày [B7] tháng gian [Em] nan. Đường phố [Em] buồn, một đường phố buồn Đường phố buồn, mọi người đi [G] vắng Trong kinh [Am] đô tiêu điều dấu ngựa [D] hồng Đường im [B7] lìm. Đường phố [Em] cần một giờ yên lành Đường nghiêng mình và nằm nghe [G] ngóng Nghe trong [Am] đêm những cây cành báo [D] tin Đường giới [Em] nghiêm. Đường rất [Em] bền, một đường rất bền Đường hao mòn từ ngày chinh [G] chiến Nhưng tay [Am] nhanh lấp đầy hố tuyệt [D] vọng Đường máu [B7] hồng. Đường rất [Em] tình, một đường rất tình Đường rất gần từ ngày xưa [G] lắm Khi chân [Am] qua bỗng nghe đầy tiếng [D] chim Đường trái [Em] tim. Đường tình [Em] yêu nghe tiếng ai nỉ [Am] non Đường hàm [C] oan nghe tiếng ai than [Em] thầm Đường máu [Am] xương trả lại hết [B7] dấu vinh [Em] quang Đường đến [Am] tôi chờ em đã [B7] quá lâu [Em] năm. Đường rất [Em] mừng, một đường rất mừng Đường bay đầy một đàn chim [G] trắng Chân thong [Am] dong không còn bước ngập [D] ngừng Đường nối [B7] liền. Đường nhân [Em] loại, một đường rất dài Đường sau này một người sẽ [G] tới Đường tương [Am] lai không ai thù ghét [D] ai Đường lứa [Em] đôi.

Video hướng dẫn