1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có những con đường

Trịnh Công Sơn
Có những con đường
Nguồn: hopamviet.com